• MERKER IKKE ISFRONTEN: Anjie Min er kreftforsker ved XiangYa Hospital i Hunan-provinsen i Kina. I år jobber han ved patologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus. Han forteller at han ikke merker noe til det vanskelige, diplomatiske forholdet mellom Norge og Kina i sitt arbeid. Trass i en politisk isfront fra Kinas politiske ledelse, har det aldri vært så omf attende samarbeid og handel mellom Kina og Norge som nå. FOTO: Amundsen, Paul S.

Kina-handel har økt på tross av fredsprisen

I fjor ble det satt ny rekord for handelen mellom Norge og Kina. Det skjer på tross av den politiske isfronten mellom landene.