I gode og onde dagar

Emosjonelle relasjonar utviklar seg over tid. Ikkje berre i kjærleiken, men også i kundeforhold.