Fiskeridirektoratet vil legge ned ni lokalkontorer

20 årsverk rammes, men ingen blir oppsagt.