• Næringsminister Monica Mæland (H), her flankert av Dag Inge UIstein (KrF), Terje Breivik (V) og Gjermund Hagesæter (Frp) FOTO: Vegar Valde

Oppretter to nye såkornfond for småbedrifter

To nyopprettede næringslivsfond skal hjelpe innovative småbedrifter med finansiering i vekstfasen.