Norge svakest på teknologi

Norge kommer sist i Norden på FNs rangering av land etter teknologisk utvikling. Finland er på topp.