Forsatt sterk nettvekst i Europa

Europeere flokker seg om internett. Dobbelt så mange brukte nettet fast ved utgangen av 2000 som året før.