Bush vil bygge e-forsvar med privat hjelp

USA planlegger opprustning av landets elektroniske forsvar. Den amerikanske regjeringen ønsker samarbeid med privat sektor.