Formuetoppen, Førde

Formuetoppen 2002, Førde kommune