EU demper Echelon-frykten

Det amerikanske overvåkingssystemet Echelon er til liten skade for Europa, ifølge en EU-rapport.