Sjømat Norge krever ny vurdering av omstridt gruve

Næringsdepartementet skal snart avgjøre skjebnen til Nordic Minings planlagte gruve i Engebø. Sjømat Norge mener hele utslippsregimet må vurderes på nytt.

SISTE FORSØK: Næringsdepartementet skal snart avgjøre om Nordic Mining får driftskonsesjon til rutilgruve med sjødeponi i Førdefjorden. Sjømat Norge prøver igjen å stanse planene.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I 15 år har det norske gruveselskapet Nordic Mining jobbet for å realisere et gruveprosjekt for rutil ved Engebøfjellet i Sunnfjord kommune.

I 2016 fikk selskapet grønt lys fra norske myndigheter til en årlig deponering på flere millioner tonn restmineraler og prosesskjemikalier i Førdefjorden.

Miljøvernere og sjømatinteresser har kjempet mot prosjektet i alle år, og nå gjør Sjømat Norge og Norges Fiskarlag et siste forsøk på å legge press på regjeringen.

Bransjeorganisasjonene har bedt om et møte med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) for å «avklare viktige problemstillinger knyttet til gruvevirksomhet og miljøpåvirkning».

I det konkrete tilfellet med Nordic Mining vil Sjømat Norge at hele utslippsregimet for Engebø «i større grad tar hensyn til sjømatinteressene».

– Vi vil ikke hindre annen næringsaktivitet, men er opptatt av at dette ikke skal hindre fangst og produksjon av mat i sjøen. Vi har flere medlemsbedrifter som blir direkte berørt av et sjødeponi, sier Aina Valland, direktør for samfunnskontakt i Sjømat Norge, til E24.

Tror på snarlig avgjørelse

Nordic Mining har allerede sikret seg både utslippstillatelse og driftskonsesjon, men begge vedtak ble raskt påklaget.

23. november i år annonserte Klima- og miljødepartementets at det opprettholder tildeling av utslippstillatelse for Engebø-prosjektet, siden klagene ikke ga noe grunnlag for endring eller inndragning.

Driftskonsesjonen ble opprinnelig tildelt av Direktoratet for mineralforvaltning i juni 2020, som også avviste en klage på vedtaket noen måneder senere.

Klagesaken ble i etterkant oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet for endelig behandling.

– Vi har ikke konkret informasjon, men det er det ting som tyder på at en avgjørelse ikke er langt unna, sier Valland.

HAR BEDT OM MØTE: Sjømat Norge, her ved direktør for samfunnskontakt Aina Valland.

I tillegg til å forsøke å stanse utdelingen av driftskonsesjon til Nordic Mining i sin nåværende form, mener Sjømat Norge at hele utslippsregimet for gruven må vurderes på nytt.

Det etterlyses blant annet forsikringer om at det aktuelle prosesskjemikaliet SIBX ikke akkumuleres i næringskjedene, og dermed ikke vil kunne utgjøre noen trussel mot sjømattryggheten.

– Hvorfor er dere uenige med vurderingene til Klima- og miljødepartementet i denne saken?

– Fordi vi mener at interessene til sjømatnæringen ikke er godt nok ivaretatt med tanke på for eksempel krav til overvåkning av utslipp, og hvem det er som har bevisbyrden og må ta opprydningskostnadene hvis ting viser seg å bli annerledes enn forutsatt, sier Valland.

Allerede «utsolgt» første fem år

– Det ble gjennomført omfattende utredninger og høringer fra alle relevante parter i forbindelse med godkjennelsesprosessen, sier Nordic Mining-sjef Ivar Fossum til E24.

– Det er også pålagt et omfattende overvåkningsprogram i utslippstillatelsen, legger han til.

Mens Fossum venter på en endelig avklaring om driftskonsesjonen, fortsetter han å jobbe mot et scenario med oppstart i 2022.

– Prosjektet er miljømessig trygt, det har vi fått bekreftet gjennom diverse ekspertvurderinger og utallige runder med utredninger og høringsrunder, sier Fossum.

JAKTER KAPITAL: Nordic Mining og adm. direktør Ivar Fossum.

Før sommerferien annonserte Nordic Mining at det har engasjert meglerhusene Clarkson Platou Securities og Sparebank 1 Markets i forbindelse med innhenting av nødvendig prosjektfinansiering til Engebø.

Kapitalbehovet anslås til nærmere to milliarder kroner, og Nordic Mining tar sikte på å hente halvparten av dette beløpet gjennom ny egenkapital.

Kontrakter for ingeniør- og konstruksjonsarbeid (EPC) på over 200 millioner dollar ble inngått i starten av november.

Samtidig er det inngått salgsavtaler med amerikanske Kronos og et japansk selskap for hele produksjonsvolumet de første fem årene.

Fossum har tidligere indikert til E24 at den japanske aktøren, som foreløpig er uidentifisert, ventes å gå inn med en stor andel av egenkapitalen i den planlagte emisjonen.

– Er dette prosjektet lønnsomt hvis dere må deponere massene på land i stedet for i fjorden?

– Vi vurderer prosjektet ut fra de løsninger som er valgt og godkjent. Vi har utredet alternative deponiformer, og ingen av de ble funnet hensiktsmessig, verken fra et teknisk eller miljømessig perspektiv, sier Fossum.

Venter tilbakebetaling på fire år

Markedene for rutil og granat, som vil være gruvens hovedprodukter, har hentet seg inn etter en brutal nedtur i pandemien første fase.

Nordic Mining anslår at Engebø vil generere en samlet EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) gjennom gruvens 39-årige forventede levetid på 2,1 milliarder dollar, tilsvarende en EBITDA-margin på 68 prosent.

Samtidig estimeres en fri kontantstrøm i løpet av de første ti driftsårene på nærmere 400 millioner kroner per år, og at prosjektet vil være tilbakebetalt litt over fire år etter produksjonsstart.

Nordic Mining er opp 40 prosent på Oslo Børs hittil i 2021, og prises til 687 millioner kroner.

Publisert: