Mener Støres klimamilliard nulles ut av andre kutt: – Det er jo ikke en milliard

Støre-regjeringen ville bruke en milliard kroner ekstra til klimatiltak, men får kritikk fra miljøstiftelsen for å kutte nesten like mye i andre klimaposter. – Så det er ingen klimamilliard, sier Zero-lederen.

FÅR KRITIKK: Miljøstiftelsen Zero mener Støre-regjeringen bløffer når den sier at den gir én milliard til klima. Her er Jonas Gahr Støre på Zero-konferansen i 2016.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Da Støre-regjeringen forrige uke la frem sitt tilleggsbudsjett, fant miljøstiftelsen Zero raskt frem kalkulatorene for å regne på klimaeffekten.

Regjeringen trakk selv frem en klimapakke på 1,1 milliard kroner som en av sine hovedsatsinger. På forhånd omtalte statsminister Jonas Gahr Støre dette som «en skikkelig kickstart».

Støre-regjeringens klimamilliard inneholder blant annet økt satsing på Enova, økt satsing på fornybar energi i utviklingsland og økte midler til grønn næringsutvikling (se faktaboks).

Zero mener imidlertid at regjeringen kutter nesten like mye i viktige klimatiltak, slik at nesten hele milliarden nulles ut.

– Det er jo ikke en milliard. Det er veldig skuffende at man går høyt ut og sier at man har lagt en milliard på bordet, og så er realiteten ingen endring sammenlignet med forrige regjerings budsjettforslag. Så det er ingen klimamilliard i dette tilleggsbudsjettet, sier Zero-leder Sigrun Gjerløw Aasland til E24.

Zero mener klimamilliarden nulles ut

– Burde kommet mye mer

Zero har regnet seg frem til at regjeringen samtidig kutter andre klimatiltak for om lag 1,1 milliarder kroner. I regnestykket inkluderer Zero kutt i firmabilbeskatning for elbiler og kutt i veibruksavgiften for å oppveie effekten av høyere CO2-avgift på bensin og diesel (se figur).

– Skal de nå klimamålene må de gjøre mye mer, og de må gjøre det i denne perioden. Jeg skjønner at de har hatt dårlig tid, men det burde ha kommet mye mer på bordet. Og så er det veldig dumt å si at det kommer en milliard på bordet når det ikke er riktig, sier Aasland.

– Vil du definere alt på denne listen som kutt i klimatiltak?

– Vi har vært ganske strenge med oss selv når det gjelder hva som er klimatiltak. Vi har vært nøkterne i vår utregning. Vi har blant annet ikke regnet med at de skal kutte flere milliarder i elavgiften. Noen vil si at det også kan ha negativ klimaeffekt, sier Zero-lederen.

Zero-leder Sigrun Gjerløw Aasland.

Har prioritert annerledes

Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) i Klima- og miljødepartementet svarer ikke direkte på Zeros påstand om at klimamilliarden nulles ut av andre kutt, men skriver følgende:

«Den nye regjeringen har prioritert annerledes enn den forrige for å sikre mer omstilling per brukte krone. Vi har prioritert ladesatsing og midler som skaper jobber og kutter utslipp i hele landet. Det er en rettferdig klimapolitikk vi får folk med oss på».

Syrstad peker på at regjeringen vil øke CO2-avgiften med 28 prosent neste år. Det vil kutte utslipp, siden økningen bare delvis kompenseres av lavere veiavgift.

Syrstad sier at regjeringen også vurderer grep for energieffektivisering.

Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) i Klima- og miljødepartementet.

«Regjeringen har omprioritert de grønne satsingene slik at de kan utløse privat kapital, samlet kan det mobiliseres for tre milliarder kroner mer til grønne investeringer med dette budsjettet», skriver Syrstad.

«For å utnytte hver budsjettkrone best mulig skal regjeringen framover stille langt mer konkrete klimakrav til prosjekter som skal få statlig støtte. Slik blir det fart på det grønne skiftet», legger hun til.

– Det er jeg uenig i

Lederen for Stortingets energi- og miljøkomité, Terje Lien Aasland (Ap), avviser at klimamilliarden nulles ut.

– Det er jeg uenig i. De klimatiltakene vi har prioritert er i den størrelsesorden som Jonas har presentert. Og de vil bidra til utslippskutt, sier han E24.

– Det er kuttet like mye som man gir ekstra, mener Zero?

– Nei, jeg mener det er reelle, klare tiltak vi klarer å få til i dette budsjettet. Vi har prioritert annerledes enn den forrige regjeringen for å få til reelle utslippskutt og skape nye, grønne jobber, samtidig som vi får med oss folk på en rettferdig klimapolitikk. Vårt budsjett er et godt klimabudsjett på den tiden vi har hatt til disposisjon, sier Terje Lien Aasland.

Stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (Ap) er leder for Stortingets energi- og miljøkomité.

Kritisk til flatt kutt i elavgift

Zero-lederen er imidlertid bekymret for at regjeringens flate kutt i elavgiften gjør det mindre attraktivt å investere i energisparing. Tiltaket koster nær tre milliarder kroner, men Zero har foreslått en billigere ordning som bare gir støtte til de svakeste.

– Jeg skjønner at de må gjøre noe med de høye strømprisene. Men vi har foreslått en mer målrettet innsats mot dem som har lavest forbruk og ofte de laveste inntektene, og at man kan gjøre det til en dynamisk ordning hvor avgiften også kan settes i perioder hvor strømprisen er veldig lav, sier Aasland.

– Vi må finne ordninger som sporer folk til energisparing, men som skjermer dem med dårlig råd. Her gjør man et flatt kutt i avgiften som også de rikeste får nytte. Med en billigere ordning hadde man hatt råd til å gjøre mer på klima, sier hun.

Publisert: