Europa kan kutte absolutt all russisk gass, mener ekspert

Dersom Europa bare kutter ut deler av den russiske gassen, så vil bare Russland tjene det inn på økte priser. Slik kan Europa fri seg helt fra Putins harde grep.

Russerne truet tirsdag med å stenge den største gassrørledningen til Europa, North Stream 1. Analyseselskapet Rystad Energy tror Europa kan klare å frigjøre seg fra den russiske gassen.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Jarand Rystad er en av verdens viktigste premissleverandører når toppsjefer og internasjonale politikere tar beslutninger i olje- og gassmarkedene.

Han er mer optimistisk på Europas vegne enn hva både EU og IEA er når det gjelder å raskt frigjøre seg av dagens avhengighet av russisk gass.

EUs plan, som ble lagt frem tirsdag ettermiddag, er å kvitte seg med to tredjedeler av all russisk gass innen utgangen av 2022. Rystad tror det kan være mulig å kutte alt.

Russisk gass sto i 2021 for 32 prosent av alt gassen forbrukt i Europa utenom Russland. I fysisk volum tilsvarte det 155 milliarder kubikkmeter (Bcm). Jo lenger øst i Europa, jo mer avhengig er man av den russiske gassen.

Det er ikke noe poeng for Europa å kutte bare litt i volumene fra Russland. Det må kuttes mye om ikke effekten bare skal bli prisoppgang og økt russisk inntjening, påpeker Jarand Rystad.
Les også

Vil kutte avhengigheten av russisk gass: Dette er EUs energiplan

Å kutte litt vil gi Russland gevinst

– Det vil gjøre vondt for begge parter å kutte russisk gass. Poenget må da være å gjøre noe som vil gjøre mest vondt for Russland. Å kutte bare halvparten av gassen vil kun føre til at prisene stiger til over det dobbelte. Og russerne tjener mer tross lavere volumer, sier Rystad.

– Gasslagrene i Russland er nesten fulle. Hvis Europa kutter helt, må russerne også stenge ned gassproduksjon. Det vil virkelig koste dem.

Det vil imidlertid koste Europa også i form av både langt høyere gasspriser og at europeisk industriproduksjon basert på gass må reduseres. Men Rystad mener dette likevel er fullt mulig å gjøre.

Hans analytikere har regnet ut at svært mye av den russiske gassen faktisk kan erstattes ganske raskt.

Rystad Energy er i dag ett av verdens tre store, internasjonale analyse- og konsulentfirmaer innen energi.

Flytende naturgass er svaret

Rystad Energy tror at nesten halvparten av den russiske gassen kan erstattes av økt import til Europa av flytende naturgass (LNG).

– Det er mer enn nok LNG-kapasitet i verden. Flaskehalsene er importterminalene i Europa, sier Rystad.

Det er både gass til Sør-Amerika, Japan og Kina som vil måtte omdirigeres til Europa. Særlig i Kina vil da gassen kunne bli erstattet av kull.

Derimot er det høyst begrenset i hvilken grad olje kan erstatte gass. I figuren er gass levert til Nederland (TTF) i euro/MWh omregnet til dollar/fat. Gassprisene er, som figuren viser, nå nær 3,5 ganger høyere enn oljeprisen.

USA-boikott uten betydning

Mens det å kutte russisk gass til Europa vil koste, men kan bety mye, mener Rystad at tiltak som å stoppe amerikansk import av russisk olje blir en lett «seier» uten betydning.

Rystad viser til at den russiske eksporten av olje til USA bare utgjør en brøkdel av amerikanernes forbruk.

Derfor tror han den eneste effekten blir at prisen på olje stiger, noe Russland tjener på.

Økt norsk gassproduksjon

I tillegg til LNG, så tror Rystad at Norge, Storbritannia og Nederland i år kan klare å øke sin produksjon av gass i rør til Europa med så mye som 15 Bcm.

Det tilsvarer 10 prosent av den russiske gassen som årlig sendes vestover.

– Vi tror Norge alene kan øke produksjonen av gass levert i rør til kontinentet med 10 Bcm. Det er særlig økt gassproduksjon fra Troll-feltet i sommer som vil stå for mye av denne økningen, sier Rystad.

Også på LNG-siden kan Norge muligens bidra.

Norges store LNG-anlegg på Melkøya er ennå nedstengt etter en katastrofal brann i september 2020.

Dette anlegget vil alene, ifølge Equinor, kunne øke tilførselen av gass med 5 Bcm LNG på ett år – hvis det kommer i produksjon igjen i år.

Et amerikansk importforbud mot russisk olje vil ifølge Rystad ikke bety noe annet enn økte priser og økt inntjening for russerne.

Det forbudte ordet: Kull

En fersk rapport fra det Internasjonale energibyrået IEA utelot det ene punktet som IEA på kort sikt selv tror vil være desidert mest virkningsfullt ved siden av økt import av LNG: Økt bruk av kull.

Ifølge IEA kan nesten 20 prosent av Europas forbruk av russisk gass erstattes ved et større skifte til kull. Årsaken til at dette punktet likevel ikke kom med i tipunktsplanen, er at det vil øke CO2-utslippene i Europa igjen.

Rystad tror derimot ikke at kull vil kunne bidra med så mye som IEA tror. Dette er fordi at ekstra forbruk av kull i stor grad vil måtte komme i form av import av kull fra Russland. Og da øker vi bare deres inntekter på kull. Da er det ikke mye poeng i å kutte ut russisk gass.

Ekstra fornybart utgjør nær 0 på kort sikt

Norske politikere har også meldt seg på og skal hjelpe Europa med å kutte i bruken av russisk olje og gass. Til E24 snakkes det fra flere av de ulike partiene mye om fornybar energi.

Rystad viser til at mange fornybarprosjekter er under utrulling, og at det bare i svært begrenset grad er mulig å hente noe ekstra fra dem.

Han anslår røft at kanskje bare 1–2 Bcm russisk gass kan erstattes av ekstratiltak innenfor fornybar kraft det kommende året. Det tilsvarer 0,6–1,3 prosent av det eventuelle bortfallet av russisk gass.

Veksten innen Europa på vind og sol utgjør mye mer på lengre sikt.

Publisert: