Den nye hverdagen krever en ny type ledelse

Høsten er her og vi har nå startet på vårt nye «hybride» arbeidsliv. Pandemien har tvunget oss til å tenke nytt om både arbeid og ledelse.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Hvordan får vi den hybride arbeidshverdagen til å fungere? Det finnes ikke ett enkelt fasitsvar. Likevel mener jeg vi må diskutere det, og se etter løsninger. Som ledere har vi alle et ansvar for å ta teamet på alvor.

Krever en ny tilnærming

En av fem svarer at deres bedrift ikke bryr seg om «work-life»-balansen, i følge en global undersøkelse. 54 prosent sier de føler seg overarbeidet, og 39 prosent føler seg utslitt. Å få ansatte til å blomstre i en fleksibel og hybrid arbeidshverdag krever en ny tilnærming til hele ansattopplevelsen. Det handler både om de ansattes velvære og kulturbygging, begge essensielle for å tiltrekke, så vel som å beholde, dyktig arbeidskraft. 

Les også

Hvordan ser dagen din ut?

Den egentlig oppgaven til en leder

Denne erkjennelsen har fått meg til å tenke på hva den sanne oppgaven til en leder virkelig er. En leder bør fjerne hindringer som står i veien for sine ansatte, hjelpe dem med å lære og utvikle seg selv.

Kimberly Mathisen er administrerende direktør for Microsoft Norge.
Les også

Å lede når det stormer

Tre punkter for å lykkes i den nye hverdagen

For at norske bedrifter skal lykkes i en hybrid arbeidshverdag, må vi som ledere gå foran og se på hva vi kan gjøre. Jeg mener disse tre punktene er en del av nøkkelen for å lykkes i den nye hverdagen. 

1.       Tenk gjennom din egen lederrolle. Vær åpen om at den hybride arbeidshverdagen også er ny for ledere. Utover høsten vil noen jobbe hjemmefra, mens andre vil returnere til kontoret. For mange vil en blanding være den beste løsningen. Ingen sitter med fasiten på hvordan den ultimate hybride hverdagen bør være, og det må vi som ledere være åpne om. Lytt til de ansatte, aksepter og muliggjør mer fleksibilitet og la de ansatte selv velge hva som funker for dem. Dette krever en lederstil som er mindre normativ. Inviter de gjerne til kontoret (for eksempel til “fellesdag tirsdag”) og forsøk å gjøre det så attraktivt som mulig for de ansatte slik at de har lyst til å komme til kontoret.   

2.      Du må være villig til å utfordre deg selv og avlære deg noen vaner/uvaner og heller tenke nytt. Det er mye som har vært krevende å stå i under pandemien, så still deg spørsmålet: hvordan kan jeg gå foran som et godt eksempel? Hvordan kan jeg skape engasjement, drive innovasjon og bygge en god kultur i en hybrid verden? Jeg tror ledere som prioriterer ansattes utvikling og følelser, og ikke bare resultatene de ansatte leverer, vil lykkes bedre i den nye hverdagen. Der hvor en leder før skulle vite, må en moderne leder kunne lytte.   

3.      Jobb datadrevet. Hvordan kan vi omfavne en datadrevet kultur og innovasjon? Med en datadrevet kultur og den rette teknologien er det ingen grenser for hva vi kan få til. Harvard Business Review fant at bedrifter som bruker data for å drive transformasjon opplevde en vekst på 54 prosent i omsetning og profitt. Som leder må du se etter muligheter som beveger seg vekk fra å handle etter magefølelsen til å jobbe datadrevet og agere på innsikten fra faktiske data, fra historisk data til real-time data (for eksempel gjennom sensorer og analyseverktøy) og data som kan hjelpe deg og bedriften å se fremover.  

Publisert: