Danskene åpner for økt eierandel i SAS

Flertallet i Danmark åpner for å øke landets eierandel i det kriserammede flyselskapet SAS, og ettergi gjeld, ifølge landets finansminister. Aksjen går til himmels på nyheten.

Danmarks finansminister Nicolai Wammen.
Publisert: Publisert:

Danmarks finansminister Nicolai Wammen møtte fredag pressen for å si hva Danmark vil gjøre med sitt eierskap i flyselskapet SAS.

Et bredt flertall i det danske Folketinget er ifølge Wammen villige til å ettergi og konvertere gjeld på rundt 3,5 milliarder danske kroner i SAS.

Flertallet ønsker også at Danmark skal ha en eierandel på mellom 22 og 30 prosent i SAS, opplyser Wammen. Sverige og Danmark eier for tiden 21,8 prosent hver i SAS.

– Vi er enige om fra dansk side å ettergi gjeld, men også sørge for en betydelig dansk eierandel i SAS. Mellom 22 og 30 prosent, med henblikk på å ivareta danske interesser best mulig, sier han.

– Det er viktig å understreke at dette ikke er et bidrag som kommer uten betingelser, sier Wammen.

Han vil ikke oppgi hvor mye Danmark kan bli nødt til å skyte inn for å sikre et slikt eierskap.

SAS-aksjen hopper kraftig etter signalene om at Danmark ønsker å opprettholde sin eierandel. Sverige sa tidligere i uken at landet ikke er langsiktig eier i SAS, og Norge solgte seg helt ut av SAS allerede i 2018.

Nyheten mottas med jubel på Børsen. Like før klokken 12 fredag er SAS-aksjen opp rundt 40 prosent på Oslo Børs.

SAS-aksjen stiger på Oslo Børs

Forutsetter bidrag fra andre

Forslaget støttes av regjeringspartiet Socialdemokratet, i tillegg til Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, ifølge en melding fra det danske finansdepartementet.

Disse partiene vil støtte opp under SAS’ redningsplan SAS Forward. Forutsetningen for at Danmark skal bidra er at det lages en eieravtale med en eller flere nye majoritetsaksjonærer i SAS som sikrer beskyttelse av minoritetsinteresser og innflytelse over selskapets forankring i Danmark.

«Avtalepartiene er derfor enige om å akseptere en nedskrivning og konvertering av eksisterende finansielle poster i SAS på markedsmessige vilkår samt sammen med andre investorer å investere ny egenkapital med henblikk på å bevare en betydelig statlig minoritetsandel, forutsatt at alle interessenter bidrar tilstrekkelig», skriver departementet i meldingen.

La frem redningsplan

SAS la tidligere i år frem en redningsplan som skulle kutte selskapets kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner. Selskapet ønsker også å konvertere gjeld for 20 milliarder svenske kroner til aksjer og hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i friske penger.

Samtidig varslet pilotene i SAS denne uken at 900 SAS-piloter kan havne i storstreik fra 29 juni.

– Det er åpenbart at SAS befinner seg i en vanskelig situasjon, sier Wammen.

Fare for SAS-streik i sommer

Mener andre må bidra

Wammen peker på at SAS er viktig for Danmark, og for Københavns lufthavn Kastrup.

Han ønsker ikke å umiddelbart sende en sjekk med hjelp til selskapet, men sier at dette er et signal om at Danmark tar på seg et ansvar. Det forutsetter imidlertid også at andre parter gjør sin del, påpeker finansministeren.

– Når vi har et samlet bilde må vi ta stilling til om det kan realiseres eller ei, sier han.

Presset på fagforeningene i SAS og selskapets kreditorer om å bli enige med SAS om en redningsplan har økt, mente analytikere tidligere denne uken.

Fagforeningene sa denne uken til E24 at forhandlingene med SAS er svært krevende, og at de er bekymret for arbeidsvilkårene.

Tror SAS’ redningsplan kan gå raskere: – Større press på alle aktører

Sverige er ikke langsiktig eier

Den svenske staten opplyste tirsdag at den er villig til å konvertere gjeld på rundt fire milliarder svenske kroner til aksjer i SAS, men at den ikke vil gå inn med friske penger etter å ha skutt inn 8,2 milliarder i SAS siden 2009.

Dette vil trolig redusere Sveriges eierandel betraktelig.

Wammen sa tidligere i uken at den dansk regjeringen vil sammen med avtalepartiene vurdere SAS’ plan og hvordan den danske stat kan bidra til SAS’ samlede plan. Jeg forventer at vi har en beslutning om dette i avtalekretsen i midten av juni, skriver Wammen.

Han vil ikke kommentere saken ytterligere, av hensyn til at SAS er et børsnotert selskap.

SAS’ redningsplan skal kutte selskapets kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner. SAS har også planer om å omgjøre gjeld på 20 milliarder svenske kroner til aksjer og hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i ny kapital.

Fagforening om SAS-forhandlinger: – Svært krevende
Publisert: