SSB ser risiko for børsfall ved renteoppgang: – Lite trolig at Fed kommer til unnsetning

SSB-forsker ser en reell fare for at USAs sentralbank kjører landet inn i resesjon med kraftig renteoppgang. Det vil kunne føre til børsfall, både ute og her hjemme.

FRYKTER USA-FALL: SSB-forsker Roger Hammersland ser en reell fare for at renteoppgangen i USA blir så kraftig at det utløser resesjon i USA.
Publisert: Publisert:

Historisk høy inflasjon fører nå til at verdens sentralbanker må stramme inn ved å heve rentene. I aksjemarkedene har frykten for renteoppgangen allerede bidratt til et markant fall internasjonalt.

– Til tross for dette fallet, er nivået fortsatt på et historisk høyt nivå, så fallhøyden er også stor, sier SSB-forsker Roger Hammersland til E24, etter byråets presentasjon av nye prognoser for økonomien.

Siden årsskiftet har den brede børsindeksen S&P 500 falt nesten 16 prosent, og vi nærmer oss dermed det som kalles et «bjørnemarked», som karakteriseres av fall på 20 prosent eller mer.

– Korreksjonen vi har sett hittil dreier seg i stor grad om forventninger til innstramminger som hovedsakelig hører fremtiden til, sier Hammersland.

– Det spørs jo hvor langt Fed vil gå, men man må jo regne med at den korreksjonen vi har sett til nå kanskje bare er begynnelsen.

Mens USA (Fed) har hevet renten to ganger etter pandemien til et intervall på 0,75 til 1,0 prosent, har den europeiske sentralbanken (ESB) fortsatt en rente på minus 0,5 prosent.

Denne uken varslet ESB imidlertid at startskuddet for renteoppgangen blir i juli. Begge har lagt opp til at rentene deretter skal fortsette oppover fremover.

– Det store spørsmålet er om sentralbankene klarer å bremse inflasjonen uten samtidig fullstendig bremse resten av gjeninnhentingen etter pandemien.

USA-aksjer

Ikke til unnsetning

– Til forskjell fra tidligere aksjefall, er det nå lite trolig at Fed vil komme aksjemarkedet til unnsetning, i hvert fall med det første, sier Hammersland videre.

– Til det har inflasjon blitt et for stort problem, og hvis ikke sentralbanken gjør noe, vil det kunne gå på troverdigheten løs.

Selv om det ikke er SSBs hovedscenario, frykter Hammersland at den amerikanske økonomien går inn i resesjon. Det betyr fall i økonomien (BNP) minst to kvartaler på rad.

– Hva er sannsynligheten for det?

– Hvis sentralbanken gjør alvor av sine planer, og kanskje hever renten enda mer, så tror jeg de risikerer å kjøre landet inn i resesjon, sier han.

– Det er fortsatt et alternativscenario for oss, men risikoen er så absolutt til stede. Vi har sett eksempel på det i 1981. Det kan skje.

– Kanskje må man tråkke voldsomt til

En resesjon i USA vil kunne påvirke økonomien i resten av verden, også her hjemme knyttet til svakere internasjonal etterspørsel etter våre produkter.

– Man risikerer også en større korreksjon i aksjemarkedene, så her er det mye som kan skje og det vil også påvirke norsk økonomi, sier Hammersland.

Hammersland viser også til at en del av inflasjonen vi ser nå ikke er bare er etterspørselsbestemt, men også tilbudsbestemt.

– Så du kan si at i den situasjonen vi er i nå, så vil pengepolitikken være mindre effektiv. Det kan bety at man kanskje må tråkke voldsomt til for virkelig å få ned inflasjonen, sier han.

Les også

Finanstilsynet: Rentesjokk kan gi betydelig boligprisfall

– Vil kunne hindre aksjekollaps

Høy inflasjon (prisvekst) kombinert med svak vekst kalles for stagflasjon.

– Det er vanskelig å se bort fra at det er en reell risiko for stagflasjon både i USA og Europa, i hvert fall på kort sikt, sier Hammersland.

Det er negativt for utvikling i arbeidsledighet og investeringer, og vil også kunne ramme aksjemarkedene.

SSB mener imidlertid at inflasjonsbølgen internasjonalt kan ha nådd toppen, blant annet fordi man sammenligner med samme tid året før, da prisene etter hvert hadde begynt å stige.

Han mener det må komme nye store inflasjonsdrivende hendelser, på toppen av dagens situasjon med krig, pandemi, og høy oljepris, om prisveksten skal fortsette videre oppover.

– Jeg sier ikke at det ikke kan skje, men jeg er skeptisk til det, sier Hammersland.

Han tror lavere inflasjon kan få Fed og ESB til å holde igjen renteoppgangen, slik at den ikke blir så sterk som den ellers kunne blitt.

– Det er mulig at hvis inflasjonen kommer raskt ned, så vil det kunne hindre at vi får en voldsom kollaps i aksjemarkedet. Det er best-case-scenario.

Les også

Verdensbanken kutter i veksten: – Verdensøkonomien er igjen i fare

– Hvordan ser du på risikoen for stagflasjon blant våre handelspartnere?

– Vi ligger inne med en slags myk landing, men vi har nedrevidert prognosene kraftig. Neste år venter vi en vekst på 1,8 prosent totalt for våre handelspartnere. Det er svakt, og enkelte av økonomiene vaker i resesjonsområdet.

SSB ser også nedsiderisiko, spesielt knyttet til krigen i Ukraina og muligheten for at gass også rammes av sanksjonene.

– Det kan bli dråpen som får begeret til å renne over, særlig i Europa, der flere land da kan falle i resesjon, sier Hammersland.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: