LO: Uaktuelt med ny reallønnsnedgang

Målet er at norske arbeidstakere skal få mer i lommeboka neste år, men LO-lederen åpner også for at kjøpekraften bare blir stående på stedet hvil. 

Publisert: Publisert:

Oslo 20170221. LO-leder Gerd Kristiansen taler på representantskapsmøte tirsdag i folkets hus i Oslo. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

I fjor fikk folk flest mindre å rutte med fordi prisstigningen var sterkere enn lønnsveksten. Men det var et unntaksår, slår LO-leder Gerd Kristiansen fast.

– Selv om vi ikke ser for oss en reallønnsutvikling på samme nivå som fram til 2015, kan vi ikke akseptere reallønnsnedgang flere år på rad, sier LO-lederen.

Tirsdag samlet LOs representantskap seg for å enes om hovedlinjene inn mot lønnsoppgjøret.

I kravet som overleveres motparten i NHO 6. mars vil LO kreve at kjøpekraftutviklingen skal sikres gjennom et generelt tillegg til alle – altså at lønnsutviklingen er på minst samme nivå som prisstigningen. Samtidig vil LO fortsette å prioritere tiltak for lavtlønte og likelønn.

Mål om økt kjøpekraft

Selv om kravet ikke går lenger enn at kjøpekraften skal sikres, sier Kristiansen det er et mål at den skal opp.

– Vi skal gjøre det vi kan for å sørge for at våre medlemmer får en reallønnsoppgang i 2017, men vi må ha noe forhandlingsrom, sier hun til NTB.

Ferske tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at reallønnen til en vanlig norsk arbeidstaker gikk ned med 1,2 prosent i fjor. Det tas det ikke hensyn til når partene skal forhandle.

– Nei, i fjor var i fjor, og i år er i år. Vi snakker ikke om etterslep. Vi skal inn i reelle forhandlinger ut fra de forutsetninger som er der i år, sier Kristiansen.

Mens LO skjerper tonen, sier leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til VG at norske arbeidstakere bør være forberedt på å tape reallønn i år også. Norges konkurranseevne er fortsatt betydelig dårligere enn våre handelspartneres, argumenterer han.

Holder moderasjonslinjen

Kristiansen erklærer at reallønnsnedgang er uakseptabelt, men legger samtidig vekt på at det er vanskelige tider med stor usikkerhet. Særlig knytter det seg til nedgang i oljeinvesteringene, hvor varig den gunstige kronekursen blir samt utviklingen i verdensøkonomien generelt.

– Dette er ting vi tar med oss når vi nå går inn i et nytt lønnsoppgjør. Som alltid er hensynet til arbeidsplassene det som veier tyngst.

Det later til å være stor forståelse for å fortsette moderasjonslinjen. Det kom ingen motforslag under representantskapsmøtet, og uttalelsen ble enstemmig vedtatt.

Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet, som organiserer kommunalt ansatte, mener norsk økonomi er lite tjent med nok et år med lønnssvekkelse.

– Det er en grense for hvor mange år man kan ha reallønnsnedgang. Kjøpekraften svekkes, skatteinntektene går ned. Det har konsekvenser for hele norsk økonomi, sier hun.

(©NTB)

Publisert: