— Vi finner oss sikke i å bli ofre for LOs prinsippkamp, sier Lill Cathrin Steiro. Hun er ansatt i den børsnoterte IT-bedriften Atea.

— Vi har svært gode avtaler om lønns- og arbeidsvilkår i Atea. Vi opplever at ordningene vi har er mye bedre enn det EL & IT Forbundet streiker for å få, sier Jørn Goldstein. Han er ansatterepresentant i styret i Atea.

Det er full strid mellom ansatte som sier de representerer «flertallet i Atea» og 73 streikende ansatte som er medlemmer i LO-forbundet EL & IT Forbundet. De gikk ut i streik 29. april ffor å få tariffavtale.

Mange melder seg ut

Goldstein, Steiro og Vidar Buind har sendt ut en pressemelding der de skriver at «Ateas flertall» er kraftig provosert over LO. De skriver at flertallet teller mer enn 1650 ansatte.

— Pressemeldingen reflekterer stemningen i Atea, sier Goldstein til ap.no.

De tre skriver også at El & IT Forbundets medlemstall i Atea er redusert fra 161 i november i fjor til 83 nå.

Leder av forhandlingsavdelingen i EL & IT Forbundet Jan O. Andersen sier nåværende medlemstall er «i overkant av 90». Han kan underveis med bussen på Gol ikke bekrefte av det var 161 medlemmer i november.

— Men det har vært en betydelig nedgang i medlemstallet, seier han.

- Hva tror du det skyldes?

— Noen utmeldinger skyldes nok både frykt og press, og noen har nok vært uenige med oss.

Ledelsen i Atea har tidligere avvist at de har presset ansatte.

Andersen sier dessuten:

— Det er interssant hvilke ansatte som har tilgang til organisasjoners medlemslister, og hva dette sier om bedriftens behandling av personopplysninger.

Mister fordeler

«Flertallet» hevder utmeldingene skyldes motstand mot streiken blant forbundets egne medlemmer i Atea. Kravet om tariffavtale, vil ifølge dem føre til at de Atea-ansatte mister lønns- og arbeidsvilkår som er bedre enn det de vil få med en tariffavtale.

— Vi krever gode lønns- og arbeidsvilkpår fra våre sjefer i Atea, og vi trenger ikke en tariffavtale for for å oppnå ordninger vi er fornøyde med, sier Buind.

EL & IT Forbundet ser dette annerledes. På sine hjemmesider skriver forbundet: «Denne kampen handler derfor om mer enn en enkel tariffavtale. Den handler om hvilket arbeidsliv vi ønsker i Norge.»

Utvider streiken

Styreiken får konskevenser langt utenfor Atea. 7. mai ble 600 medlemmer i EL & IT Forbundet i kraftselskapene BKK i Bergen og Hordaland, Skagerak Energi i Vestfold og Grenland, Eidsiva Energi i Oppland og Hedmark og Tromskraft tatt ut i sympatistreik. Også medlemmer i installasjonsbedriften Relacom er tatt ut i streik.

Goldstein mener dette er tatt ut av proporsjoner.

— Når det ikke er sympati for streiken internt i Atea, synes jeg det blir helt feil å kreve sympati utenfor selskapet, sier han.

Sympatistreiken kan få alvorlige konskevenser hvis det blir feil i strømnettet. Kraftselskapenes evne til å reparere feil vil bli sterkt redusert under streiken. I verste fall kan strømmen bli borte i store byer der de fire kraftselskapene driver strømnettet.

Kraftselskapenes organisasjon Energi Norge melder om at feil allerede har oppstått. Organisasjonen sier streiken rammer 430.000 strømkunder. Det tilsvarer 900.000 mennesker.

14. mai vil sympatistreiken for de 73 Atea-ansatte bli trappet ytterligere opp. Da blir 466 ansatte i Statnett og energiselskapene Lyse og Haugaland i Rogaland tatt ut i streik. Ytterligere 420.000 mennesker blir rammet, ifølge Energi Norge.

Det betyr at fra 14. mai vil nettselskaper som driver kraftnettet i Bergen og Stavanger være rammet av streik, hvis det ikke blir en løsning.

Kan bruke lønnsnemd

Forsker Åsmund Arup Seip ved Fafo sier til ap.no at Stortinget når som helst kan vedta lov om tvungen lønnsnemd for å stoppe en streik. Men han kjenner bare til ett tilfelle fra 1976 der dette er blitt gjort ved sympatistreik.

Etter hovedavtalen mellom LO og NHO har de ansatte rett på tariffavtale hvis klubben deres organiserer minst 10 prosent av de ansatte innenfor et tariffområde. Atea er ikke medlem i NHO, og derfor gjelder ikke hovedavtalen i den pågående konflikten.