Tilgang på kvalifisert personell, det høye norske kostnadsnivået og avstanden fra Seadrills kjernemarkeder, er tungveiende årsaker til at riggselskapet Seadrills hovedkontor må flytte fra Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad.

Det går frem av en pressemelding etter et styremøte på Bermuda tirsdag. Dermed gjør milliardær John Fredriksen alvor av truslene om å flytte verdens største riggeselskap ut av Stavanger og Norge.

«Styret i Seadrill har i dag annonsert planer om å gjennomføre en ny ledelsesstruktur for å sikre fortsatt sikker og effektiv drift og støtte sin globale strategi.»

Toppsjefen slutter

160 ansatte går en usikker fremtid i møte, og styret har blitt enig med administrerende direktør i Seadrill Management, Alf C. Thorkildsen om at han slutter i selskapet, erstattet av Archers konsernsjef Fredrik Halvorsen.

«Styret ønsker å uttrykke sin takk til Alf for en utmerket ytelse over de siste seks årene, og ønsker ham alt godt for fremtiden. Alf kom til oss som en del av Smedvig oppkjøpet i 2006 og har vært en integrert del av Seadrill veksten historien,» heter det i en pressemelding.

Globalt selskap

Siden Seadrill kjøpte opp Smedvig ASA i 2006 har selskapet ledet sine operasjoner fra Seadrill Management AS i Stavanger. Globalt har selskapet etablert sterke regionale operative sentre med mer enn 400 sysselsatte på land i Houston, Rio, Singapore og Dubai.

I juni 2012, ble North Atlantic Drilling Limited skilt fra Seadrill Management og flyttet til Dusavik, for å skape et operativt senter for Nord-Atlanteren.

I en børsmelding onsdag morgen skriver selskapet at det nå vurderes en rekke ulike alternativer for etablering av nytt hovedkontor, deriblant London, Dubai, Singapore og Houston. En endelig avgjørelse vil trolig finne sted innen utgangen av året.

Norge for dyrt

Det er to hovedårsaker til utflyttingen av Seadrills hovedkontor i Stavanger.

For det første kan selskapet ytterligere forbedre effektiviteten ved å redusere størrelsen på Seadrill Management og flytte flere av funksjonene nærmere den operative driften. Dernest kan Seadrill Managements plassering i Stavanger begrense Seadrills aggressive vekstplaner på grunn av vanskelig tilgang på kvalifisert personell, det høye norske kostnadsnivået og avstanden til Seadrills kjernemarkeder, mener styret.