Til tross for lave strømpriser fortsetter strømgiganten Statkraft å levere gode tall.

I årets andre kvartal rant både vann og penger inn og førte til et driftsresultat før avskrivninger på 2324 millioner kroner. Det er 502 millioner kroner mer enn på tilsvarende tid for ett år siden.

— Høy kraftproduksjon mer enn oppveier lave priser på strømmen, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en børsmelding.

Vannkraftproduksjon øker kraftig

Resultat før skatt ble 2.443 millioner kroner - kraftig opp fra -514 millioner kroner i andre kvartal 2011.

Det er økning i vannkraftproduksjon som fører til det gode resultatet - som er opp med 74 prosent på ett år. Gassproduksjonen er fortsatt svært lav.

At Europa satser på fornybar kraft, gir gode tider for det norske kraftselskapet.

— En økende andel fornybar kraft i Europa, samt vekst i energibehovet utenfor Europa gir Statkraft unike forretningsmuligheter. Strategien innebærer stor prosjektaktivitet innen vannkraft samt land- og havbasert vindkraftt, sier Rynning-Tønnesen.

Prisene synker som en sten

Mye nedbør og høy magasinfylling i Norden de siste månedene, god tilgjengelighet på vind- og solkraft, kombinert med lavere økonomisk aktivitet i Europa, ga lavere kraftpriser.

De nordiske kraftprisene lå i gjennomsnitt 46 prosent under samme kvartal i 2011, og spotprisen i det tyske markedet hadde en nedgang på 24 prosent fra samme tid i fjor.

En del «urealiserte valutagevinster» og «lavere urealiserte negative engangsposter» forklarer i tillegg en del av hvorfor veksten i resultatet etter skatt er så mye høyere enn etter andre kvartal i fjor, skriver konsernet i meldingen.

Statkraft er størst i Europa innenfor fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Selskapet er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene, og har 3.400 medarbeidere i mer enn 20 land i 2012.