Etter annet kvartal er boligprisene 23 prosent høyere enn de var før finanskrisen.

Og det ser ikke ut til at de vil bremse ned med det første. Vi kan derimot vente fortsatt høy boligprisvekst de neste tre årene, mer for hvert år som går frem til 2015.

Det kom frem da Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag presenterte sin rapport om situasjonen i norsk og internasjonal økonomi, og utsiktene fremover.Følg Aftenposten Bolig på Facebook!

Flere lån og budrunder

SSB venter en boligprisvekst på 7 prosent i år. Boligprisene gjorde et prishopp i august på 2,9 prosent, hjulpet av heftige budrunder og stadig flere lånte penger.

De siste tolv månedene har det medført en prisvekst på 8,1 prosent, der leilighetene har økt mest i pris (8,6 prosent).

Den sterke prisveksten de siste årene har i tillegg til sterk befolkningsvekst blitt drevet av høy vekst i husholdningenes inntekter og lave renter.

Vil drive prisene videre opp

Ifølge SSB står vi foran en lang periode med lave renter og høy inntekstvekst, noe som vil drive boligprisveksten videre opp i årene som kommer.

De spår en gradvis høyere prisvekst i årene frem til 2015, fra 7 prosent økning i år, til 8 prosent økning i 2015.

Økningen vil dempes på lengre sikt som følge av økte renter og økte byggekostnader.

Prognoser for boligprisøkning 2012-2015:

2012: 7,0 prosent

2013: 7,2 prosent

2014: 7,7 prosent

2015: 8,0 prosent

Norske boligpriser har siden 2007 steget mer enn noe annet boligmarked i den industrialiserte verden, ifølge tall fra OECD.