Seks av verdens ti største våpeneksportører er i dag å finne i EU, nemlig Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Spania, Nederland og Italia, viser tall Vårt Land har innhentet fra Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Selv om EU-landenes egne militærutgifter er på vei ned, har europeisk våpenindustri styrket sin posisjon på verdensmarkedet. Europeiske våpen benyttes nå i krig og konflikt verden over.Blant dem som av den grunn reagerer på Nobelkomiteens tildeling, er informasjonssjef Alexander Harang i Norges Fredslag.

— Dette handler ikke om å være for eller mot EU. Men om å innse at utviklingen for EUs del de siste årene er fortellingen om militarisering, der produksjon og eksport av våpen sentraliseres og fremmes, sier han.

(©NTB)