Kommunene tapar på pensjonar

Pensjonspremiane til norske kommuner vil auke med nær 35 prosent i år, langt meir enn regjeringa har føreset.