• NETT OG KONTOR: Polske Justine Molochery kjenner Nav både gjennom nettet og ved personlig oppmøte. Hun skryter av servicen begge steder. FOTO: Ørjan Deisz

Nav tar av på nett

600.000 brukere klikker seg inn på Nav.no hver måned. Likevel oppsøker fortsatt mange Nav-kontoret når de trenger hjelp.