• GA LITT: Magne Rommetveit (Ap), Audun Lysbakken (SV) og Kjersti Toppe (Sp) fortalte 3. oktober at regjeringen vil gi en oppstartsbevilgning til Ulrikstunnelen. Men bevilgningen er for liten til at selve arbeidet kan begynne neste år. ARKIVFOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Tunnelpenger rekker ikke tilNeppe byggestart for dobbeltspor neste år

Kanskje blir det avfyrt en symbolsk salve neste år. Men byggestart for ny Ulrikstunnel, som regjeringen har lovet, blir det ikke.