- Vi må leve med de prisene som er i markedet, men jeg tror alle som er i flybransjen, skulle ønske at det var mulig å oppnå bedre priser. Det er ikke riktig at det skal være billigere å fly til London enn å ta toget til flyplassen, sier Gustafson.

- Mange analytikere, også norske, har kappes om å ta livet av dere selv etter at dere har fått tilgang til ny kapital i dag. Hva sier du til dem?

- At vi har fått en siste sjanse til å produsere flytjenester til markedsmessige vilkår. Vi kommer til å få en storartet femtid om får dette til.

- Dere sammenlignes med Hellas, blir bare stadig mer gjeldstynget?

- Det er helt feil. Det vi har fått nå gir oss ikke mer lånebelastning, det er penger som skal stå til vår disposisjon om noe helt uforutsett skulle hende. Det skal ikke brukes som driftsmidler.

- Men hvis dette ikke går, er det da slutt i SAS for ditt vedkommende?

- Jeg har selvsagt tro på dette, så det blir ren hypotese. - Dere lover 30 nye ruter neste år. Hvor kommer de?

- Det kan vi ikke si noe om før i neste uke. Vi hadde vår beste juli noensinne i fjor, da vi valgte å satse mer på fritidsruter til Sør-Europa. Så vi satser videre på det til sommeren.

- Vil prisene til Norwegian da være retningsgivende?

- Prisene til alle konkurrenter vil være retningsgivende.

- Men har SAS noe å lære av andre som har lykkes i markedet, for eksempel Ryanair?

- Absolutt, vi har noe å lære av alle som gjør ting bedre enn oss. Nå har jo Ryanair en annen forretningsmodell enn oss, men at vi kan lære noe derfra er nok helt klart.

- Du har kuttet din egen lønn med 20 prosent. Uunngåelig når du krever det av dine ansatte?

- Ja, jeg vil gå foran med et eksempel. Når man krever lønnsnedgang av andre, skulle det bare mangle at man ikke gjorde det samme selv.

- Dere selger Widerøe, en kjær samarbeidspartner. Vil det være et mål å finne en kjøper som fortsatt kan være vennligsinnet overfor SAS?

- Absolutt. Vi vil svært gjerne fortsette samarbeidet, men kan selvsagt ikke nekte fremtidige eiere å samarbeide med andre.