Den tidligere Eltek-toppen ønsket imidlertid skatteamnesti, og skal selv ha meldt ifra til skattemyndighetene.

Tingretten dømte ham likevel til fengsel i ett år og tre måneder.

Betalte ikke skatt

Lars Jervan ble i januar 2008, sammen med sin kollega Morten Angelil, pågrepet og siktet for innsidehandel med Eltek-aksjer og for grovt skattesvik.

Over en femårs-periode skal han, sammen med kollegaen ha tatt ut gevinster på om lag fire millioner kroner fra aksjetransaksjoner i hovedsaklig norske selskaper.

Transaksjonene ble gjennomført via utenlandske banker, og Jervan skal ikke ha oppgitt hverken sin andel av aksjegevinstene eller -formuen til norske skattemyndigheter, opplyser Økokrim.

Jervan anket til Borgarting lagmannsrett, som nå har redusert straffen til fem måneder. Av dette er 60 dager ubetinget, og denne delen er allerede sonet i varetekt.