På dagen for statsbudsjettet fikk Regjeringen enda bedre råd: Nå er det nemlig klart at Hurtigruten ikke hadde krav på alle pengene selskapet ble tildelt i en tilleggskontrakt på 405 millioner kroner for fire år siden.

Det ble klart etter at EFTA-domstolen i Luxembourg forkastet Norge og Hurtigrutens ankesak mot et vedtak i EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Den omstridte tilleggsavtalen ble inngått for å hjelpe Hurtigruten i 2008, da selskapet var i hardt, økonomisk vær. Avtalen skulle gi Hurtigruten ekstra betalt og innsparinger verdt 405-407 millioner kroner. Men staten stoppet utbetalingene da ESA i 2010 påpekte at det kunne være snakk om ulovlig statsstøtte.

Da hadde Hurtigruten fått og nytt godt av endringer i avtalen med staten verdt vel 170 millioner kroner.

Hurtigruten mente å ha krav på ytterligere 235 millioner kroner fra staten, men må trolig nøye seg med 145 millioner kroner mindre.

Utydelig skille

Av dommen går det frem at Hurtigruten og staten ikke tydelig nok har skilt mellom frakt av varer, post og nordlendinger for staten og kommersiell turistvirksomhet i regnskapene.

— Det viktige punktet er at EFTA-domstolen mener det ikke har vært et regnskapsmessig skille mellom tjenestene vi har utført for staten og de kommersielle tjenestene. Staten har ikke krevd det regnskapsmessige skillet i søknadene, og vi har levert til dem det de krevde, sier Hurtigrutens kommunikasjonssjef Ragnar Norum.

Avtalen innebar at Hurtigruten fikk tilbake mye av NOx-avgiften for 2007 og bidrag til Nox-fondet fra 2008 og fremover. I tillegg fikk selskapet ta ett av elleve skip ut av drift i vintersesongen uten reduksjon i godtgjørelsene fra staten.

Må betale tilbake

Den norske staten støttet Hurtigrutens syn på ESA-vedtaket, men det hjalp fint lite i domstolen.

Til tross for tapet, må Hurtigruten sannsynligvis ikke betale tilbake penger, slik Aftenposten.no skrev i en tidligere versjon av denne saken. I stedet ligger det an til at Hurtigruten nå må ta til takke med 90 millioner kroner - og ikke 235 millioner som selskapet mener det har tilgode hos staten.

— Nå blir det nye runder for å finne ut av hva det beløpet blir, sier Norum.

Kastet bevisbunke

Av dommen går det for øvrig frem at EFTA-domstolen valgte å se bort fra en vesentlig del av Hurtigrutens bevisførsel.

Årsak? Dokumentene var ikke oversatt til engelsk.

I mandagens dom fra Luxembourg er beskjeden krystallklar: Dokumenter på norsk er ikke gyldige i domstolen.