— Jeg mener at den norske fremtiden gjenspeiler seg i fortiden. For 30 år siden hadde vi ikke åpnet områdene nord for Nordsjøen, og det var en stor diskusjon. Ettersom hvert som vi utvikler ny teknologi, blir vi mer sikre på oss selv, sa Borten Moe til forsamlingen i Stavanger Forum onsdag morgen, ifølge Stavanger Aftenblad.

— Nytt areal vil bli åpnet. Det er ingen grunn til å stoppe nå. Norges grenser slutter nesten helt opp mot Nordpolen.

Full fart nordover

En rekke oljeselskaper har diskutert muligheten for å bore lenger og lenger inn i arktiske farvann. Miljøvernere, derimot, er bekymret for konsekvensene av et evetuelt oljeutslipp.

Ola Borten Moe er ikke enig i at dette er et problem.

— Noen ser ut til å tro at du må velge mellom boring i Arktis og miljøet. Den første brønnen ble boret i dette området for mer enn 100 år siden. Det er ikke et nytt fenomen. Vi har oljeselskap som har mye erfaring, og de har et partnerskap som strekker seg til nordområdene, sier han ifølge Stavanger Aftenblad.

— Jeg har stor tro på at vi kan løse disse utfordringene sammen. Det er ikke et spørsmål om vi kan gjøre det, men om hvordan.

Åpner Barentshavet øst neste år

Han sier at første steget på reisen er å bore mer. Derfor er planen å åpne det nye området i Barentshavet sørøst, som ligger på den norske siden av delelinjen med Russland, så fort som mulig.

— Forutsatt at det ikke dukker opp ny informasjon, er planen å presentere dette som en melding for Stortinget våren 2013. Jeg håper det er mulig å ta disse områdene med i den 23. konsesjonsrunden.