— Det føles som å kutte navlestrengen. Alle synes dette har vært en vanskelig beslutning å ta, men det hadde aldri blitt en realitet om ikke familien mente dette var riktig for bedriften, sier styreformann og deleier i kaffehuset, Herman Friele.

Selskapet skal fortsatt ligge i Bergen, og ingen ansatte blir i utgangspunktet berørt av oppkjøpet.

Et mer internasjonalisert kaffemarked hvor produktutviklingen går raskt, er hovedgrunnen til at de nå selger.

Flere muligheter

— Nå blir vi en del av verdens tredje største kaffeselskap. Dette vil styrke vår posisjon i det norske markedet, samtidig som det åpner for at vi kan utnytte vår kompetanse på spesialkaffe også utenfor Norge, sier Friele.

Han peker på at for å henge med i dagens kaffemarked er det viktig å være tett på produsentene av de ulike kaffemaskinene.

— Vi ser en økt spesialisering og en dreining mot en-kopps kaffeprodukter. Dette krever store investeringer og er langt enklere som en del av et globalt selskap enn alene, sier han.

Fortsetter i styret

Sammen med broren Berent og datteren Birgitte, kontrollerte Herman Friele frem til i morges 55 prosent av aksjene i selskapet.

De resterende 45 prosent av aksjene er det den nederlandske kaffegiganten D.E Master Blenders 1753 (DEMB) som eier. De har vært på eiersiden i Friele siden 1988.

Nå øker DEMB eierandelen til 90 prosent, og familien beholder 10 prosent.

— Vi beholder 10 prosent fordi vi følte det ble for mye å selge alt på en gang. I praksis har vi ikke så mye innflytelse med en så liten eierandel, men vi klarte ikke å kutte alle bånd med en gang, sier Friele.

Familien har avtalefestet at Herman Friele skal fortsette som styreformann, Birgitte Friele fortsetter som styremedlem og Olav Munch fortsetter i stillingen som administrerende direktør.

- En god pris

Det ligger likevel i kortene at Friele skal selge seg helt ut i løpet av fem til ti år. Familien har en salgsopsjon som betyr at når de er klar, er DEMB forpliktet til å kjøpe dem ut til en avtalt pris.

Hva de har fått for de 45 prosentene av selskapet de nå selger, vil de ikke si noe om.

— Vi har selvfølgelig fått en god pris, men dere må tro oss når vi sier at det ikke er prisen alene som har gjort at vi selger. Dette er en god totalpakke for selskapet, sier Friele.

Hvis Friele skulle prises på samme måte som DEMB, som ble kjøpt opp tidligere i år, ville hele Kaffehuset Friele få en prislapp på rundt 2 milliarder kroner. I så fall sitter familien igjen med i underkant av en milliard kroner etter dette salget.

I 2002 hadde familien et tilbud på salg av sine 55 prosent til Douwe Egberts for 500 millioner kroner. Men da satte Birgitte Friele foten ned. Nå er alle tre eierne skjønt enige om at salg er riktig.

Vil skape levende aktivitet

— Vi startet diskusjonene om salg for fem måneder siden etter en henvendelse fra hollenderne. De har priset selskapet basert på 2012 resultatene og en helhetsvurdering av selskapet, sier Friele.

Gevinsten fra salget, sammen med den resterende eierandelen i selskapet, vil bli plassert i et nytt selskap eid av de tre familiemedlemmene. Planen er å investere i nye selskaper.

— Vi vil skape levende aktivitet basert på den kompetansen vi har. Det kan skje i Bergen, i Norge eller i utlandet, sier Friele.

Kaffehuset Friele AS:

2012 2011
Driftsinntekter 942 794
Driftsresultat 96 48
Resultat før skatt 78 36

Tall i mill. kroner

Hva tror du vil skje med selskapet når det får nye eiere? Si din mening.