Bellona og Lerøy Seafood Group ASA i Bergen har slått pjaltene sammen og dannet Ocean Forest AS. Gjennom dette selskapet skal landets mest høylytte miljøorganisasjon — og landets ledende sjømatprodusent - lage en ny type fôr til oppdrettsfisk.

— Vi har allerede produsert åtte tonn blåskjellmel. Nå gjenstår videre forsøk, men vi har stor tro på at dette skal bli en sentral del av kostholdet til oppdrettslaks i fremtiden, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Saltvann til vin?

Hauge mener blåskjellmel har en rekke fordeler, og at det kan være svaret på flere av de store problemene havbruksnæringen i dag sliter med.

— Det er svært næringsrikt, og vil kunne egne seg også til dyrefôr. Men brukt som fôr til laks gir det tre ganger så mange kilo mat som hvis det brukes for eksempel som kyllingfôr.

— Du vil begynne med å gi laksen blåskjell. Når skal den også få hvitvin?

— Vi får se om det neste blir å gjøre saltvann til vin, kommer det kjapt fra Bellona-lederen.

- Blåskjell er agn

Med oppvekst i Sandefjord har han absolutt sans for dampede blåskjell og tilbehør, bedyrer han.

— Men det holder med noen ganger om sommeren. Først og fremst ser jeg på blåskjell som agn, altså mat for fisken, sier Hauge.

Han er sterkt entusiastisk til potensialet.

— Får vi dette til, kan blåskjell kanskje delvis erstatte soyamel fra Brasil og fiskemel i fôret til oppdrettsnæringen. Blåskjell er flere hakk lavere på næringskjeden enn fisk, så her snakker vi om en mye mer bærekraftig produksjon, sier han.

Dyrking, ikke oppdrett

Ocean Forest AS ble etablert av Bellona og Lerøy sammen for halvannet år siden, for å finne nye og miljøriktige løsninger innen oppdrett.

— Å utnytte blåskjell som råvare til laksefôr er det vi er kommet lengst med. Senere har vi tro på at vi også kan benytte tang og tare, eller makroalger, som et annet råstoff, sier Harald Sveier. Han er både teknisk sjef i Lerøy Seafood Group ASA og daglig leder i Ocean Forest AS.

Han understreker at det her er snakk om dyrking, ikke oppdrett av blåskjell. Forskjellen er at ved oppdrett tilføres det næring, ved dyrking er det snakk om å legge til rette for konsentrert produksjon av blåskjell basert på de næringsstoffene som allerede er i sjøen.

— Nå går vi inn i en ny fase der vi, sammen med EWOS og Nifes i Bergen, skal gjøre omfattende vitenskapelige forsøk for å se på hvor egnet blåskjellmel er som fôr til laksen, sier Sveier.

Vil dekke eget behov

Adm. direktør Henning Beltestad sier de har samarbeidet med Bellona i fem år.

— De har vist seg som både visjonære og løsningsorienterte. Arbeidet i Ocean Forest skaper motivasjon inn i vår organisasjon for å se løsninger langt inn i fremtiden.

Selv om potensialet kan være større, er siktemålet i første omgang at blåskjellmelet skal produseres for å dekke Lerøy Seafoods eget behov for laksefôr.

Spiser lakselus

Frederic Hauge ser et hav av muligheter i denne produksjonen.

— Vi vet at blåskjell spiser lakselus, og at de også kan utnytte avfall og næringsstoffer som går til spille i lakseproduksjonen.

Ved å legge produksjonen av blåskjell i umiddelbar nærhet til laksemerdene, kan flere mål nås samtidig.

— Med en slik integrert produksjon kan vi skaffe mer energieffektiv næring til laksen, vi kan rense vannet for lus og vi kan redusere omfanget av avfall og unødige næringsstoffer. Dette er nybrottsarbeid. I stedet for å skrive rapporter, går vi nå ut i det virkelige livet og skaffer oss kunnskap i praktiske forsøk sammen med et av verdens største havbruksselskap, sier Bellona-lederen.