• Nedstengningen av syv gamle atomkraftverk har allerede gitt store prisutslag. Bildet viser atomkraftverket i Gundremmingen i Tyskland forrige lørdag. FOTO: MICHAELA REHLE/Reuters

Dyrere strøm når tysk atomkraft forsvinner

Tyskland vil trolig vedta å nedlegge alle atomkraftverk innen 2021. Et slikt tiltak vil gi høyere kraftpriser i Norge og ellers i Europa.