Behøver vi rentefradrag? Gi din stemme til høyre, og si din mening i kommentarfeltet nederst.

— Dagens skattepolitikk gjør dem som leier bolig til taperne, og slike som meg til vinnere. Det er praktfullt, men grådig urettferdig, sa investor Jens Ulltveit-Moe da Civitas forslag til skattereform ble presentert foran en fullsatt Christinia Café torsdag morgen.

Han satte fingeren på det mange økonomer mener er blant hovedproblemene i dagens norske skattepolitikk: At det har blitt for økonomisk attraktivt å investere i eiendom, noe som presser prisene opp. Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem er en av dem som har advart mot nettopp dette.

Vil ha pengene over i næring

I rapporten Civita la frem torsdag presenteres det en rekke forslag for å «gi økt velstand og sysselsetting en mer robust økonomi og lette adgangen til boligmarkedet» Rapporten er utarbeidet av samfunnsøkonom Villeman Vinje.

— Jeg synes denne rapporten er solid. Den er gjennomarbeidet og et godt, troverdig forslag i skattedebatten, sier Jens-Ulltveit Moe.

Civitas forslag innebærer blant annet at formuesskatten fjernes, at skatt på inntekt reduseres - og at skatt på eiendom økes. Hensikten er å unngå overinvesteringer i eiendom og øke investeringene i næringvirksomhet, ifølge rapporten.

Samtidig foreslås det å fjerne rentefradraget - som gir i dag gir norske boligeiere mulighetene til å trekke fra 28 prosent av renteutgiftene på skatten.

Rentefradraget betyr at en familie med boliglån på 2 millioner kroner til fire prosent rente, får redusert skatten med 22.400 kroner hver år. Høyere rente og mer gjeld gir større rentefradrag.

Dette vil kunne gi staten et inntektsløft på 40 milliarder kroner i et normalår, forteller Villeman Vinje - som understreker at pengene ikke bare skal brukes til å fjerne formuesskatten.

— Formuesskatten drar ikke inn 40 milliarder i året alene. Disse pengene skal også brukes til å redusere skattenivået for arbeid og inntekt - det vil innebære en ganske betydelig skattereduksjon for de fleste. Tanken er at dette skal være en helhetlig reform alle skal ha nytte av, sier Vinje.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1-gruppen var også tilstede under presentasjonen i dag. Hun støtter forslagene.

— Skattesystemet i dag bidrar til en boligboble. Når en har et rentefradrag på 28 prosent, en lav rente og samtidig vekst i økonomien bidrar dette til å presse prisene opp, sier Holvik.

Kontroversielt forslag

For boligeiere med store boliglån kan rentefradraget utgjøre flere titalls tusen kroner i året, noe som gjør forslaget kontroversielt. Under paneldebatten påpekte E24-redaktør Per Valebrokk at mulighetene for at forslaget skal overleve politisk er «mindre enn en snøballs sjanse i helvete». Holvik er ikke nødvendigvis enig i det.

— Jeg tror det kan være gjennomførbart. Senterpartiet har allerede foreslått dette, og et eventuelt kompromiss med Høyre om å fjerne formueskatten kan være en politisk løsning. Det kan være mulig å få til et forlik her, mener hun.

- Ikke aktuelt

Leder for Stortingets finanskomite, Arbeidspartiets Torgeir Micaelsen, har lite til overs for Civitas forslag til en ny skattereform.

— Stortinget hadde i vinter en bred gjennomgang av skattereformen fra 2006, inkludert en vurdering av formuesskatten. Et bredt flertall i Stortinget slutter seg til at resultatene av omleggingen har vært gode. Vi opplever økonomisk vekst og har Europas laveste arbeidsledighet. Man skal ha svært gode grunner for å tukle med et skattesystem som fungerer så godt, sier Micaelsen.

- Jens Stoltenberg er blant dem som har advart om faren for en boligboble. Er ikke det et argument for å fjerne rentefradraget?

— Det er mange ting som kan gjøres for å redusere trykket i boligmarkedet. Men å fjerne rentefradraget er ikke et alternativ. Vi har ingen planer om å gå inn for noen av forslagene fra Civita, sier han.

- Synes du dette urealistiske innspill?

— De bærer preg av å ha blitt til et skrivebord – og ikke i møte med den virkelige verden. Det fremstår som en omfordeling på bekostning av boligeiere – og til fordel for de rikeste, sier Micaelsen.