• STIKKONTAKT: Kraftskipet plassert ytterst på Skoltegrunnskaien er tenkt som leverandør av elektrisk straum til fiske-, laste-, supply- og cruisebåtar ved kai, og eventuell overskotskraft til Bergens straumnett. ILLSTRASJON: Hordaland Maritime Miljøselskap AS

Kraftskip? Nei takk!

Naturvernforbundet kaller forslaget om et flytende kraftverk i Bergen for gårsdagens løsning.