— Selv om de økonomiske resultatene ikke er tilfredsstillende, er vi glade for at Acta-konsernets ordinære drift igjen begynte å nærme seg akseptabel lønnsomhet i løpet av 2011. Driftsresultat for hele året endte på 28 millioner kroner, justert for engangskostnader på 98 millioner kroner relatert til avsetninger, nedskrivninger og utgifter, skriver selskapet optimistisk i børsmeldingen for fjerde kvartal (se nøkkeltall i bunnen av saken).

Selskapet opplyser også at konsernsjef Geir Inge Solberg går av.

Finanshuset Acta har de siste fire-fem årene møtt mye motbør. En rekke av kundene har klaget på dårlig rådgivning, dyre og råtne spareprodukter og dårlig behandling etter at de har klaget. Acta-ledelsen har benektet mye av kritikken, innrømmet noe og vist til at de ikke er noe annerledes enn resten av bransjen.

I tillegg har det som politiet har kalt norgehistoriens største innsidesak dratt selskapets navn i tvil. I disse dager i Stavanger tingrett forsvarer Acta-gründer Fred A. Ingebrigtsen seg mot anklager om innsidehandel i Acta-aksjen, med bruk av slekt og venner som stråmenn. Ingebrigtsen og de andre involverte har erklært seg uskyldig.

Uenig med Finanstilsynet

De siste par årene har to toppsjefer, Simen Mørdre og nå Geir Inge Solberg, takket for seg. Selskapet har i samme periode vært gjennom omfattende restruktureringer, og skal også det kommende året gjøre store forandringer.

— Reorganiseringen ble fremskyndet av Finanstilsynets varsel om mulig tilbakekalling av Acta Asset Managements tillatelse til å drive den nåværende virksomheten. Styret i Acta Asset Management har forståelse for en del av kritikken som Finanstilsynet kommer med, og tar den på største alvor. Dog er styret på enkelte punkter uenig i tilsynets faktaforståelse og juridiske vurderinger. Dette vil bli adressert i et svarbrev til Finanstilsynet, skriver selskapet.

Tjener mest i faste gebyrer

Acta har blant annet møtt mye kritikk for å ha tatt svært høye - og godt skjulte - gebyrer for enkelte av sine spareprodukter, og for å anbefale sine kunder å flytte sparepengene fra produkt til produkt, for på denne måten å stadig utløse nye gebyrer.

Men i de senere årene har selskapet flyttet fokus over på mindre, men faste gebyrer fra kundene:

— Actakonsernets strategiske fokus på å øke andelen faste inntekter har bidratt sterkt til regnskapstallene. Faste inntekter endte på rekordhøye 93 millioner kroner i kvartalet og 359 millioner kroner for året, en økning på 22 prosent sammenlignet med tallet for hele 2010. Transaksjonsinntekter for fjerde kvartal endte på 32 millioner kroner, og 130 millioner kroner for året, omtrent det samme nivået som foregående år, skriver selskapet.

Finansdirektør Christian Tunge konstitueres som konsernsjef inntil en ny er på plass.

Acta-aksjen falt 4,6 prosent, til 1,02 kroner pr. stykk i løpet av den første halvtimen på Oslo Børs. Til sammenligning ble Acta-aksjen omsatt for 35 kroner for fem år siden.

Hele selskapet har nå en børsverdi på 265 millioner kroner.

Acta Group
Årsregnskap, i millioner kroner 2011 2010
Driftsinntekter 489 428
Driftsresultat -71 -27
Resultat før skatt -68 -21

Tallene er hentet fra selskapets fjerdekvartalsrapport.