Barack Obamas tale til nasjonen i natt dreide seg i stor grad om innenrikspolitikk, og det som kommer til å bli det viktigste tema i høstens valgkamp, nemlig økonomi og sysselsetting.

Dette var hans tredje såkalte State of the union-tale. Og dette var en tale som innleder valgåret.

Presidenten mener USA nå står overfor et avgjørende valg. Landet kan satse på et system hvor en stadig mindre andel av befolkningen klarer seg veldig bra, mens flertallet så vidt kommer seg gjennom hverdagen.

— Eller så kan vi gjenopprette en økonomi hvor alle får en rimelig sjanse, hvor alle yter sin del og alle spiller etter de samme reglene, sa Obama.

Tette smutthull

I sin tale nevnte ikke presidenten republikaneren og multimillionæren Mitt Romney ved navn. Men han tok til orde for å fjerne smutthull i skattesystemet som gjør det mulig for USAs rikeste å slippe unna med en mye lavere skattesats enn vanlige lønnsmottagere.

Romney, som stort sett har finansinntekter, betaler med dagens regler under 15 prosent skatt. Marginalskatten i USA for lønnsmottagere er 35 prosent.

- Millioner av amerikanere som jobber hardt og følger reglene hver dag, fortjener en regjering og et finanssystem som gjør det samme, sa Obama.

Bombe Iran?

Presidenten åpnet talen med å snakke om sikkerhetspolitikk. Han hyllet det amerikanske forsvaret. Han mente det kunne være et eksempel for de politiske institusjonene i Washington, fordi de er opptatt av å få oppdraget utført.

Obama minnet Kongressen om at Osama bin Laden ikke lenger er en trussel mot USA.

I innledningen fikk han da også stående applaus fra hele Kongressen. Mange observatører sa etterpå at det er tydelig at han nå er mer komfortabel i rollen som de militære styrkenes øverstkommanderende. Han har da også høstet noen av sine største triumfer i utenriks og sikkerhetspolitikken, med likvideringen av bin Laden som prikken over ien.

I talen kom han også med en meget klar advarsel til Iran. Han understreket at han ikke utelukket noen alternativer når det gjelder å stanse Iran fra å skaffe seg atomvåpen. Han fikk betydelig applaus på dette punktet.

Økonomi avgjør

Men han gikk raskt over til å snakke om økonomien og fordelingen av godene i det amerikanske samfunnet.

Og på dette punktet fungerte talen som en grensesetter mot republikanerne. Det er klart at Obama ønsker å bruke staten for å stimulere økonomien. Han forsvarte alt fra reformen av finansnæringen til helsereformen.

Uansett hvem republikanerne nominerer til å utfordre ham, blir det to meget klare alternativer som skal kjempe om verdens mektigste jobb.

Et slikt konkret eksempel er nettopp skattepolitikken, der Obama vil beskatte de rikeste mer.

Han foreslo at alle som tjener mer enn 1 millioner dollar i året – tilsvarende 6 millioner kroner – må betale minst 30 prosent i skatt.

Obama understrekte også at USA vil spare penger på at krigen i Irak er avsluttet og at krigføringen i Afghanistan er i ferd med å trappes ned.

Han vil at halvpartene av pengene som spares, skal brukes til nedbetaling av USAs enorme statsgjeld. Den andre halvparten skal brukes til å reparere jernbaner, veier og annen infrastruktur.

Energi

Obama har høstet storm fordi han ikke vil gi konsesjon for å bygge Keystone-ledningen fra Canada til Texas nå.

I sin tale understreket han at han vil kutte subsidier, eller skatteletter, til oljeindustrien. Han vil bruke statlige incentiver til å skape et marked for fornybar energi.

alf.ole.ask@aftenposten.no

Saul Loeb/Ap