Norwegians omsetning steg med 25 prosent til 2,3 milliarder i første kvartal sammenlignet med året før. Likevel endte selskapet med et underskudd på 398 millioner, en liten nedgang fra samme periode i fjor da underskuddet var på 406 millioner.

Selskapet hadde 3,65 millioner passasjerer i perioden, en økning på 19 prosent sammenlignet med året før.

Sliter med høy oljepris

Norwegian forklarer det dårlige kvartalsresultatet med at oljeprisen har økt med 15 prosent siden i fjor. Dette tilsvarte 115 millioner i økte utgifter for selskapet.

— Dette har vært et utfordrende kvartal, ikke minst på grunn av den høye oljeprisen. I tillegg er første kvartal normalt sesongmessig svakt. På den positive siden er resultatet noe bedre enn i fjor, vi har god passasjervekst og høyere fyllingsgrad, uttaler administrerende direktør Bjørn Kjos i Norwegian ifølge NTB.

Norwegian har også hatt ekstra kostnader i forbindelse med tilbakelevering av eldre fly. Kjos forventer at utskiftningen av flyflåten skal gjøre at selskapet er bedre rustet mot høye drivstoffpriser i framtiden.

— Utskiftningen av flåten med mange helt nye og mer drivstoffgjerrige fly vil gjøre oss mer robust mot høye priser. Bare i første kvartal bidro mer effektive fly til en innsparing på 25 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor, sier han ifølge NTB.

Første kvartal er alltid svakt

Flyanalytiker Ivar Andreas Lemmechen Gjul i Fondsfinans sier at kvartalsresultatet var dårligere enn forventet.

— Resultatet tynges av høye drivstoffpriser, men det var også noen engangseffekter som nødvendigvis ikke vil påvirke forventet inntjening videre gjennom året. Det som er bra med rapporten de presenterer i dag, er at Norwegian kan vise til gode passasjertall og fyller opp flyene, sier han til Aftenposten.no.

Norwegian hadde 77 prosent belegg i første kvartal. Det er en økning på tre prosent sammenlignet med samme periode året før. Det gjennomsnittlige belegget internasjonalt var 75,6 prosent i slutten av februar 2012 ifølge IATA.

Flyanalytikeren påpeker imidlertid at det ikke er overraskende at Norwegian har et negativt resultat i første kvartal.

- Norwegian taper alltid penger i starten av året. Dette er blant annet fordi de har flere passasjerer og lengre flyvninger om sommeren som gjør at de kan ta høyere billettpriser, sier Lemmechen Gjul.

Gjul tror imidlertid at høye drivstoffpriser som følge av høy oljepris vil dempe Norwegians inntjening gjennom året.

— Oljeprisen har stabilisert seg på et svært høyt nivå på rundt 120 dollar fatet. Dette vil påvirke selskapets inntjening negativt med mindre de klarer å skru opp billettprisene tilstrekkelig.