Siden 2008 har SAS levert dundrende underskudd. 2011 var året som skulle snu situasjonen — før Spanair-konkursen endret alt. Men de ansatte tror det verste nå er over.

Ved utgang 42 på Gardermoens utenriksterminal er dørene til SK874 til Stockholm akkurat lukket. Tomas Onshuus Eriksen står ved skranken og forsøker å hjelpe et reisefølge på avveie.

Det er bare noen timer siden han fikk nyhetene fra pressekonferansen ved SK874s destinasjon: I Stockholm la SAS' konsernsjef Rickard Gustafson frem et underskudd på 1,6 milliarder kroner for 2011.

— Det er trist at det blir underskudd igjen, men samtidig ser vi at det er svarte tall der et sted. Det er mye positivt som har skjedd i SAS de siste årene, sier Onshuus Eriksen, som har jobbet i selskapet i elleve år.

Underskudd, underskudd, underskudd

Siden 2008 har SAS gang på gang levert katastrofalt dårlige tall. I 2010 var underskuddet på over tre milliarder svenske kroner før skatt. I så måte er onsdagens resultat langt bedre for den skandinaviske flygiganten. Og hadde det ikke vært for konkursen i det delvis SAS-eide Spanair i januar, så ville selskapet gått ut av 2011 i pluss - såvidt.

- Jeg kan ikke si at jeg er fornøyd med resultatet. Men når det er er sagt er det viktig å merke seg at om man ser bort fra Spanair-konkursen ville vi hatt et marginalt posivit resultat på 94 millioner svenske kroner. Det er i seg selv ikke godt nok, men jeg opplever at vi er på god vei. Vi har dyktige medarbeidere som har bidratt til omfattende innsparinger, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS Group til Aftenposten.no.

Konsernsjef Rickard Gustafson i SAS Group under dagens resultatfremleggelse i Stockholm.
SCANPIX

— Hva blir de største utfordringene inn i 2012?

— Ser man tilbake på 2011 var det et todelt år, der første halvdel var preget av godt belegg og høyere inntekter. I det siste halvåret ble bildet endret fort - med større usikkerhet i verdensøkonomien og høyere drivstoffpriser. Vi ser at det er en sterk sammenheng mellom den økonomiske utviklingen og etterspørselen etter flybilletter, og regner med at vi må forholde oss til 2012 på samme måte som siste del av 2011, sier Gustafson.

Selskapet planlegger nå å spare inn ytterligere fem milliarder kroner. Og selv om optimismen ikke er overveldende, er den absolutt til stede. Gustafson påpeker at antallet SAS-reisende i fjor økte med 7,8 prosent.

Bransjen i hardt vær

Det er ikke bare Spanair som har gått over ende som følge av den økonomiske turbulensen de siste årene. Det ungarske flyselskapet Malev gikk konkurs i begynnelsen av februar, og for en uke siden ble det klart at American Airways må kutte over 13.000 arbeidsplasser.

På Gardermoen innrømmer Onshuus Eriksen at han har vært bekymret.

— Det er skremmende når man ser den ene konkursen etter den andre, men det er ingen grunn til å begrave seg. Vi jobber hardt for å gi kundene bedre kvalitet, og det er det vi på gulvet kan påvirke. Vi må bare stå på, og jeg opplever at situasjonen er i ferd med å bli bedre, sier han.