Boligprisene steg med 1,2 prosent i mars. Korrigert for sesongvariasjoner var prisendringen opp 0,4 prosent.

Det viser den månedlige boligprisstatistikken fra eiendomsmeglerbransjen som ble presentert fredag, og som er utarbeidet av Pöyry for Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) og Finn.no.

Mars er normalt sett en måned med flat prisutvikling.

Boligprisene er nå på et rekordhøyt nivå, og er 6,8 prosent høyere enn samme måned i fjor.

— Det er kommet færre boliger ut i markedet enn vi har forventet, og den lave tilbudssiden har preget markedet, med en litt sterkere prisutvikling i mars enn normalt, sier Christrian V. Dreyer, leder i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Årsveksten fallende

Tolvmånedersveksten er fallende. I august i fjor lå nivået på 9,6 prosent, mens nå i mars er veksttakten kommet ned på 6,8 prosent.

— Denne utviklingen er helt i tråd med de prognosene vi har om 4-6 prosent prisvekst for 2012, sierLeif J. Laugen, nestleder i Eff.

Leiligheter øker mest

Prisen på leiligheter økte mest i mars, med 1,4 prosent. Eneboligprisene økte med 1,1 prosent, mens prisene på delte boliger gikk 0,5 prosent opp fra februar.

— At leilighetsprisene øker mest, skyldes at det er i byene prisutviklingen har vært sterkest, og her er det flest leiligheter, sier Leif J. Laugen, nestleder i Eff.

- Vi ser en trend til at flere og flere vil bo alene, og dette skjer i byene, og det ser vi gjenspeiler seg i at leilighetsprisene nå øker mest. Vi kommer ikke utenfor en urbaniseringspolitikk, sier Terje Buraas, styreleder i Eff.

Han tror politikere som ensidig satser på boligpolitikk på landet bommer.

— Det er i byene vi kommer til å merke størst befolkningsvekst, det er boligbygging og infrastruktur her som er viktig fremover, sier Buraas.

Bransjen støtter forslaget fra Arbeiderpartiets boligutvalg denne uken, om en egen boligminister.

Raskest i Oslo og Bergen

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var i mars 29.400 kroner. Da finanskrisen kulminerte for drøyt tre år siden, var kvadratmeterprisen 21.000 kroner.

Prisene er nå 40 prosent høyere enn i desember 2008.

Boligsalgene går i snitt raskere unna i mars. Det tar i snitt 26 dager, mot 29 dager i februar.

Aller raskest går det unna i Oslo og Bergen, med henholdsvis 13 og 14 dager.

- I Oslo og Bergen kan man trygt si at det går unna, sier Laugen.

Utflating i februar

Forrige måned flatet prisene ut etter et prishopp i januar. Med en februaroppgang på kun 0,5 prosent, er dette med unntak av 2010 den svakeste prisutviklingen i denne måneden de siste seks årene.

Spår prisbrems i 2015

Pöyry leverte denne uken en rapport om norsk økonomi, og la her frem prognoser for boligprisutviklingen frem til 2015.

De tror boligprisene vil øke frem til 2014, men at vekstraten deretter vil avta.

Mest prisvekst spår de i Stavanger, med en estimert økning på 32,3 prosent frem til 2015, tett fulgt av Oslo med en estimert økning på i underkant av 30 prosent.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook