Stein Erik Hagen, som er styreleder og største eier i konsernet, sa i går kveld til Aftenposten at han er «meget opprørt» over lekkasjene, som han vil ta opp på styremøte i dag.

Hagen kvittet seg i helgen med konsernsjef Bjørn M. Wiggen for å få fortgang i omdanningen av selskapet i et rent merkevarekonsern.

I dag tropper avtroppende Orkla-sjef Wiggen opp i Orklas konsernhovedkvarter for å rydde kontoret. Sommermånedene skal han bruke på å finne ut hva han vil gjøre senere.

Den tidligere sjefen for medieselskapet Mecom Europe ble hentet

inn som konsernsjef i Orkla av Hagen da forgjengeren Dag Opedal fratrådte for ca. 19 måneder siden.

Siden den gang har Orkla under Wiggen solgt Borregaard Skoger og Elkem, mens aluminiumselskapet Sapa, Borregaards kjemiske virksomhet samt aksjeposten i solcelleselskapet REC fortsatt ikke er solgt.

Wiggen gir uttrykk for at han neppe kan klandres for at salgene går til dels tregt. REC har falt mot nye bunnivåer siden Orkla-planene om salg av REC-aksjer ble kjent.

- Hvordan oppfatter du prosessen som ledet til at du ikke lenger er konsernsjef — saken ble jo kjent før den skulle?

- Jeg er skuffet, både fordi jeg ikke får være med på resten av utviklingen mot et rendyrket merkevarekonsern som vi alle har vært enige om, og fordi dette ble kjent bare noen timer etter behandlingen i styret, sier Wiggen.

- Oppfatter du det slik at det ofte fremkommer lekkasjer fra Orkla?

- Ja, det er klart at vi flere ganger har sett ting som fremkommer etter styrebehandling i Orkla som ikke burde vært ute i det offentlige rom. Hvor disse informasjonene kommer fra, kan man bare spekulere om, sier Wiggen og ler.

- Hvordan har samarbeidsklimaet mellom styre og administrasjon vært?

- Det har vært litt ulike oppfatninger om ansvarsfordelingen. Slik bør det ikke være når et konsern er inne i en stor transformasjon som inkluderer både salg av virksomheter og et overordnet ønske om å ekspandere på merkevaresiden. Men det har ikke vært noen uenighet om konkrete kjøpsmuligheter for Orkla i denne perioden.

- Var det riktig av dere å gå så åpent ut om omleggingen av Orkla-strategien og salg av konkrete aksjeposter under kapitalmarkedsdagen i London i september i fjor, eller øker bare presset på selskapet?

- Selve omleggingen av strategien var helt riktig. Her er jeg helt enig

med styret. Den gang vurderte vi det som best å være åpen. Vi ga uttrykk for en tidsramme som var realistisk, altså at nedsalget i den store aksjeporteføljen samt salgene av Borregaard og REC skulle skje i løpet av 2012. Sapa trenger trolig to-tre år, sa vi. Det ble godt mottatt.

- Er det da en fare for at Orkla må selge billig og kjøpe dyrt for å komme i mål med strategien?

- Som en mulig kjøper av merkevareselskaper har Orkla i min tid vært meget bevisst på at dette ikke skulle skje. Vi har ikke gjort store oppkjøp fordi forventningene hos selgerne har vært for høye.

- Er det vanskeligere for en konsernsjef å ha is i magen i Twitter-alderen, der alt skal skje så fort?

- Det er ingen tvil om at ønsket om at tingene skal skje i et stort tempo er økende hele tiden. Slik sett øker presset, sier Wiggen.

Opprørt Hagen

Styreleder Stein Erik Hagen sier at han er fortvilet over de stadige lekkasjene fra Orkla.

- Vi opplevde det i sin tid under salget av Orkla Media og nylig da Elkem ble solgt. Men denne lekkasjen er en av de verste vi har hatt. dette blir en stor sak på styremøtet. Jeg har nesten ikke ord.

- Har du hatt hastverk med Orklas salg?

- Det tar den tiden man trenger. Vi har mange prosesser på gang nå, sier Hagen.