- Usikker kvinnegevinst

Det er for tidlig å si om kvinnelige styremedlemmer gir bedre økonomiske resultater. Men det har ført til at mennene i styrene forbereder seg bedre, sier BI-forsker.