• MEIR Å HENTE: Storparten av oljen frå Osebergfeltet er henta opp. Men auka innsats, med fleire brønnar og bruk av kjemikaliar, kan gi ein gigantisk ekstragevinst frå etablerte felt, spår regjeringsutval. FOTO: Meyer Foto

Gigantgevinst i gamle felt

Det er mange gangar meir ekstra å hente frå allereie utbygde oljefelt, enn kva som kan hentast frå ei utbygging i Lofoten og Vesterålen.