- Uheldig MSN-kontakt

Tidligere finansbyråd Henning Warloe innrømmer at kontakten hans rådgiver hadde med en av siktede i TTT-saken var «uheldig».