Lave strømpriser gjorde at de norske kraftselskapenes driftsresultat ble halvert fra 2010 til 2011. Ingenting tyder på at situasjonen vil endre seg med det første.

Tallene fra bransjeorganisasjonen Energi Norge viser at norske kommuner og fylkeskommuner i årene fremover må regne med mindre inntekter fra kraftselskapene. Det er forventet at strømprisene fortsatt vil holde seg på et lavt nivå, skriver Adresseavisen.

— Kraftnæringens evne til å gjennomføre investeringer og skape nye verdier for eierne, vil over tid bli svekket. Dette påvirker selvsagt også nettselskapenes evne til å investere, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.

Utbyttefesten er over

Kraftbransjen står foran milliardinvesteringer blant annet i linjenettet. 150 milliarder kroner er antydet som investeringsbehov de neste ti årene. I tillegg kommer krav fra myndighetene som vil koste 15- 20 milliarder kroner.

Kommuner som eier kraftselskap, må innstille seg på at utbyttefesten nå er over, sier direktør Per Sanderud i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Han mener kommunene må innstille seg på en ny virkelighet.

— Det må bli slutt på den aggressive utbyttepolitikken, sier han.