Renteløftet vil bli opprettholdt så lenge prognosene for de neste par årene ikke tyder på at inflasjonen vil stige over 2,5 prosent og forventningene holder seg stabile.

I dag ligger styringsrenten på 0— 0,25 prosent, et nivå den har holdt siden vinteren 2008.

Samtidig lover sentralbanken Federal Reserve å fortsette å pumpe penger inn i økonomien gjennom såkalte kvantitative lettelser. Det innebærer blant annet fortsatte støttekjøp av statsobligasjoner for flere titalls milliarder dollar i måneden.