Mandag la Bergen Næringsråd frem ferske tall om utviklingen i finansnæringen i Hordaland. Konklusjonen er enkel: Bransjen vokser. Både i antall ansatte og spesielt når det gjelder bankenes utlån og forvaltning. I tillegg har premieinntektene til livselskapene økt siden sist kartlegging i 2011 (se fakta).

— Jeg er positivt overrasket over at det vært såpass bra vekst. Kanskje ikke når det kommer til antall ansatte, men på utlån og forvaltningssiden er det mer enn vi trodde, sier Anders Skjævestad, adm.dir. i DNB Liv og leder i Bergen Næringsråds ressursgruppe finans.

Totalt forvalter finansbyen Bergen nå over 1072 milliarder kroner, opp over 15 prosent fra 2011. Utlånsvolumet har passert 373 milliarder kroner, en vekst på drøyt 46 milliarder kroner i samme periode.

— Det har vært mye snakk om filialisering i Bergen, men hvis vi ser på hvordan bankstrukturen og omegn ser ut, har vi et komplett tilbud med både små og store forretningsbanker, meglerbord og så videre. Vi forvalter nå 20 prosent av et oljefond, sier Skjævestad.

Til tross for turbulente tider og tøffere krav har altså finansnæringen i Hordaland holdt stand - og vel så det.

Men på grunn av store omstillinger, som økte kapitalkrav og en pensjonsreform som stiller krav til endringer, vil veksten trolig dempes noe fremover.

— Vi så at veksten var størst i begynnelsen av året, mens vi nå på slutten ser en utflating. Liv- og pensjonssektoren blir nok gjenstand for størst endring. Det har allerede vært en reduksjon i antall ansatte, og jeg forventer ytterligere nedgang i tiden fremover, sier Skjævestad.

Til tross for at veksten trolig vil gå noe ned, hindrer det ikke at positiviteten blomstrer. Hele 35 prosent av lederne i finansforetakene i Bergen tror på vekst, mens nærmere 60 prosent forventer stabile markedsutsikter.