Frykter for bossnettet

Bossnettet skulle fjerne bosspann og bossbiler fra Bergen sentrum. Nå mener BIR at deler av prestisjeprosjektet må droppes.

BEKYMRET: - Jeg tror ikke departementet ser verken de kortsiktige eller langsiktige konsekvensene av den nye forskriften, sier kommunikasjonssjef Mette Nygård Havre i BIR. Her er hun sammen med daglig leder Terje Strøm i BIR Nett ved bossnettgravingen på Nøstet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

«Som eneste by i Norge, gjør Bergen som Barcelona; bosspann og konteinere fjernes. Byen skal få et omfattende rørsystem under bakken med tilhørende nedkast. Rotter, lukt, bossbiler og forsøpling erstattes av bossnettet.»

Slik beskrev tidligere byråd Filip Rygg det planlagte bossnettet i en kronikk i BT i mars med tittelen «Bossrevolusjonen».

Når frykter utbygger BIR at det verken blir slutt på bosspann, bossbiler eller rotter.

— Det blir nok bossnett, men det blir et annerledes bossnett, sier daglig leder Terje Strøm i BIR Nett.

Les også

Departementet viker ikke

Må dele kostnader likt

Årsaken er en ny avfallsforskrift, som er rett rundt hjørnet. Her reguleres blant annet hvordan offentlig eide avfallsselskap, som BIR, kan finansieres og drives.

Konkret er BIR opptatt av hvordan de kan fordele kostnadene mellom avfall fra husholdninger i eget område og avfall fra næringsdrivende. Sistnevnte er konkurranseutsatt, mens kommuner og de offentlig eide selskapene har monopol på husholdningsavfall.

Les også

- Hvis man ikke skal høre på oss som bor i her, så befinner vi oss i Putin-land

Les også

Kommer med handlingsplan

Med begrunnelse i regler om ulovlig statsstøtte, vil BIR og andre tilsvarende selskaper etter den nye avfallsforskriften måtte fordele kostnadene sine likt mellom husholdnings— og næringsmarkedet.

I dag har selskapene på grunn av ledig kapasitet kunnet føre en lavere andel av felleskostnadene til næringskundene, så lenge de ikke bryter konkurransereglene om såkalt rovprising.

— Det burde være mulig fortsatt å kunne konkurrere om næringsavfall somi dag, uten at det bryter konkurranseregler eller regler om statsstøtte, sier kommunikasjonssjef Mette Nygård Havre i BIR.

Kan bli mindre bossnett

Etter planen skal de første 5000 husholdingene om ett år kunne ta i bruk bossnettet i Bergen. Med nye begrensninger for hvor lav pris BIR kan tilby til næringskundene, frykter BIR for konsekvensene for den videre utbyggingen.

— De nye reglene vil gi en begrenset utbygging av bossnettet eller en økning i gebyrene for husholdningene, sier Terje Strøm i BIR Nett.

Mange av fordelene knyttet til bossnettet - som fjerning av bosspann og bossbiler - vil ikke bli fullt oppnådd dersom bossnettprisene for næringsavfall blir for høye til at bedriftene tar seg råd til det. Da må deres avfall fremdeles hentes med bossbiler.

Strøm peker på at BIR også kan bli tvunget til å nedskalere utbyggingsplanene.

— Vi har lagt til grunn at 50 prosent av de næringsdrivende kobler seg på bossnettet og har dimensjonert utbyggingen etter det. Dersom reglene blir vedtatt, vil vi måtte trekke oss tilbake på steder hvor det er for få boliger, sier Strøm.

- Kan ikke grave hvert halvår

Kommunale avfallsselskaper fyller typisk opp ledig kapasitet ved å konkurrere i det åpne markedet om næringsavfall.

Ifølge kommunikasjonssjef Mette Nygård Havre i BIR vil en konsekvens av de nye reglene være at de vil vegre seg for å bygge anlegg som er større enn dagens behov, ettersom de ikke like lett vil kunne fylle opp med næringsavfall.

— Vi får ikke bygge for fremtidens behov. Vi må tenke langsiktig, men kan ikke grave opp gatene hvert halvår, sier Havre.

Hun viser til at de samme problemstillingene vil gjelde forbrenningsanlegg, hvor man også fyller opp ledig kapasitet ved å kjøpe inn næringsavfall.

Publisert: