— Vi synes at denne situasjonen er veldig lei, sier Kurt R. Andreassen, administrerende direktør ved CCB.

Tirsdag ble de ansatte informert på et allmøte og fikk bekreftet ryktet som har svirret en stund: Nedbemanning er ikke til å unngå.

Som et ledd i sitt effektiviseringsprogram har Statoil besluttet å flytte all sin forsyningsaktivitet fra både Ågotnes og Florø, og skal nå samle den på Mongstad. All røraktivitet samles i Florø, mens Ågotnes skal styrkes som subseasenter.

Med dette mister CCB betydelig aktivitet med 1000 årlige anløp og 150.000 tonn utgående tonnasje.

Pågått i ett år

Ifølge Andreassen har prosessen pågått i over litt over ett år.

Til tross for at ledelsen har jobbet med å finne en løsning på flyttingen, er det nå klart at av 242 ansatte blir 107 ansatte overflødige fra neste år. Nedbemanningen vil foregå i to faser, den første i mai og deretter i november.

— Etter at Statoil varslet sin flytting, ble vi tvunget til å se på vært bemanningsbehov. Dette betyr at i løpet av 2015 vil vi måtte redusere med vel hundre stillinger, sier Andreassen.

De fleste av disse er faste stillinger.

Det er ennå ikke bestemt hvem som mister jobben, men det er likevel klart at noen avdelinger blir hardt rammet, mens andre avdelinger ikke vil bli berørt av nedbemanningsprosessen. Det er hovedsakelig operative og administrative arbeidsplasser som vil forsvinne.

Andreassen understreker at Statoil ikke flytter til Mongstad på grunn av misnøye med CCB, men at årsakene skyldes kortere seilingstid. - Det er synd å miste kunden selv om vi er konkurransedyktige, sier han.

Ledelsen i CCB jobber med å finne aktivitet på basen som kan erstatte Statoil, men at det er enda store uklarheter knyttet til dette.

Statoils satsing på subsea vil sørge for en økning i aktivitetsnivået på CCB, men den vil ifølge Andreassen aldri kunne komme opp på samme nivå som i dag.

Reparasjon og vedlikehold

Andreassen er likevel forsiktig med dommedagsprofetiene. - Vi har fremdeles 330 bedrifter og 4000 ansatte på basen, understreker han.

Han forteller at CBB har jobbet målrettet med å gjøre seg mindre avhengig av Statoil, og satser derfor stort innen såkalt «yardservice», hovedsakelig innen reparasjon og vedlikehold av rigg.

Så langt i år har basen hatt inne ti rigger til vedlikehold og reparasjon.

Dette har stått for to tredjedeler av omsetningen. Målet er å opprettholde og videreutvikle vår posisjon som en av de tre største aktørene i landet innenfor dette segmentet.

Driften skal gå som normalt

Hovedtillitsvalgt Elna Nybakk slår fast at året som kommer vil bli tøft for de ansatte på CCB. - Nå er det vår tur å bli rammet av Statoils kutt, sier hun.

Samtidig som nedbemanningen skal gjennomføres, skal driften gå som normalt. - Vi skal holde koken helt til siste slutt og til siste båt har seilt, sier hun.

Nybakk mener at ledelsen har håndtert situasjonen godt, og som hovedtillitsvalgt har hun blitt involvert i prosessen hele veien.

Drøftingsmøtene skal settes i gang innen kort tid. Nybakk forteller at de ansatte skal bli godt ivaretatt underveis i prosessen. - Men det er klart at dette blir en vanskelig prosess for mange av de ansatte, og vi går en svært usikker tid i møte.

NEDBEMANNER: Administrerende direktør Kurt R. Andreassen informerte i går de ansatte ved CCB basen om at 107 stillinger må kuttes
BERGENS TIDENDE