Legger ned driften av gasskraftverket på Kårstø

Nesten alle de 32 ansatte mister jobben.