Nordea ligger nede på nett

Nordeas nettside ligger nede, men nettbanken fungerer som den skal.