I desember sto prisene stille sammenlignet med november 2012.

Sesongjustert er imidlertid prisene opp 1,7 prosent.

Det viser boligprisstatistikken for desember, utarbeidet av Pöyry og Finn.no for Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF).

Normalt sett er desember en svak måned, med 1-2 prosent prisnedgang de siste årene. Derfor var desemberutviklingen sterkere enn ventet.

— Det kan skyldes at unormalt få boliger ble lagt ut for salg i desember, slik at det lave tilbudet begrenset den prisnedgangen som normalt kjennetegner desember, sier Leif J. Laugen, nestleder i Eff.

Men selv om prisene sto på stedet hvil i desember, ble 2012 et år preget av sterk boligprisvekst.

I 2012 steg kvadratmeterprisen for boliger i snitt med 7,7 prosent fra 2011.

Så mye mer koster boligene

Mens kvadratmeterprisen i 2011 var på 27.700 kroner, steg den til 29.800 kroner i 2012.

Det vil si at man nå må betale 2100 kroner mer pr. kvadratmeter for boliger til salgs.

De tre siste årene har prisene steget med henholdsvis 8,3 prosent i 2010, 9 prosent i 2011 og 7,7 prosent i 2012.

— Boligprisene har økt med 44 prosent på fire år. Når vi har så stor prisvekst over så lang tid, kan vi ikke lenger se bort fra at det i seg selv virker selvforsterkende. Det er uheldig. Fortsetter det, snakker vi om en begynnende prisboble, sier Laugen.

Drammen på prisveksttoppen

Det er store regionale forskjeller på prisøkningen.

— Prisøkningen i og rundt de største byene har preget utviklingen i 2012. Drammen har dominert prisveksten og endte på 12 prosent vekst. Dette var 3 prosentpoeng høyere enn Trondheim og Sandnes, som deler annenplassen sammen med Lillehammer. Tett på disse byene kommer Oslo og Stavanger med 8 prosent prisvekst, sier Laugen.

Leiligheter økte mest

Det er leiligheter som har hatt den største prisøkningen i 2012, med et hopp på 10,2 prosent.

Det er nesten dobbelt så mye som prisveksten for eneboliger.

Delte boliger økte med 6,4 prosent, mens prisene på eneboliger økte minst, med 5,6 prosent i 2012.

Mye av årets prisvekst ble tatt ut i første halvår, mens høsten har vært preget av flat eller synkende prisutvikling.

Tror på ny prisvekst i 2013

Etter en stille desembermåned er januar tradisjonelt en sterk måned prismessig.

Både i fjor og i forfjor gjorde prisene et hopp med henholdsvis 4 og 4,3 prosent bare i januar.

Meglerbransjen tror prisene vil stige videre i 2013, men mindre enn de siste årene. Deres prognose er en prisvekst på 4-6 prosent.

— Husholdningenes gjeld er nå kommet på et så høyt nivå at det skaper mer usikkerhet i forhold til boligkjøp. Vi tror også myndighetene vil iverksette tiltak gjennom finansinstitusjonene som kan medføre økte boliglånsrenter. Dette tror vi vil være med på å bremse prisveksten i 2013, sier Laugen.

Mer usikkert å investere i bolig

Terje Buraas, leder i Eff, har dette budskapet til boligkjøperne:

— Har man behov for en bolig, så skal man kjøpe den, vi har ikke tro på at det skal bli noe billigere med det første. Men skal man kjøpe bolig for å investere, er det litt mer usikkerhet, da man må tenke mye mer langsiktig, sier Buraas.

— De høye prisene i seg selv gjør at man må forvente en lavere prisutvikling fremover. Vi forventer en lavere prisstigning for 2013, på 4 prosent, sier styreleder i Norges eiendomsmeglerforbund, Tormod Boldvik.

Det at det nå er et lavt tilbud av boliger til salgs ved inngangen til 2013, at arbeidsledigheten og renten er lav, og befolkningsveksten vil fortsette i form av arbeidsinnvandring og sentralisering, vil på den annen side være forutsetinger for videre vekst i boligprisene, mener meglerbransjen.

Spår størst prisvekst i Sandnes

Eksperter Aftenposten snakket med før jul, spår videre prisvekst i 2013, på rundt 6 prosent, grunnet blant annet flere arbeidsinnvandrere, fortsatt lave renter og god norsk økonomi.

DNB Eiendom la i forrige uke frem sine prognoser for 2013.

Her forventer de at Sandnes utenfor Stavanger vil oppleve sterkest prisvekst i det nye året, med 8 prosent. Etter følger Drammen, Tromsø, Trondheim, Lillehammer, Oslo og Stavanger med en forventet prisvekst på 7 prosent.